Gemeente
Amsterdam

Stemtool Javabrug

Amsterdam bereidt zich voor op de Sprong over het IJ. De Javabrug verbindt straks de Kop van Java-eiland en het Hamerkwartier met elkaar. Een brug op een markante plek in de stad, waar in 2030 dagelijks tussen de 20.000 en 30.000 fietsers en voetgangers gebruik van gaan maken. Én een brug die geschikt is voor het doorgaande scheepverkeer. Er zijn voor de brug 6 locatievarianten uitgewerkt die verschillen in ligging, aanloop en aansluiting. Amsterdammers hebben in mei 2018 mee kunnen praten over wat hen aanspreekt en wat zij graag anders zouden zien in de varianten. Het projectteam inventariseert alle reacties en vragen, en werkt deze de komende tijd uit om te komen tot één voorkeursvariant. In het najaar organiseert de gemeente weer twee bijeenkomsten.

Achtergrondinformatie

De gemeente neemt met de Sprong over het IJ een aantal maatregelen voor een snelle, gemakkelijke en veilige oversteek van het IJ. Eén van die maatregelen is een brug die het Hamerkwartier verbindt met Kop van het Java-eiland. De gemeenteraad heeft hierover in 2017 een voorkeursbesluit genomen.

De gemeente onderzoekt nu waar de brug precies moet komen te liggen en hoe de op- en afritten van de brug vorm moeten krijgen. We doen dat niet alleen, maar graag samen met alle betrokkenen: bewoners, ondernemers, de haven, de binnenvaart, de fietsersbond. Iedereen die op een of andere manier een belang heeft bij de brug. Doel is om de brug op de best mogelijke manier in te passen zodat het een brug wordt waar Amsterdam trots op kan zijn. Het wordt niet alleen een brug, maar ook een aangename verbinding tussen twee nieuwe parken: een park op de Kop Java en het oeverpark Hamerkwartier. De resultaten van de consultatie avonden en de online tool zullen in het najaar 2018 op de projectpagina op amsterdam.nl/javabrug worden gepubliceerd. In het najaar organiseert de gemeente ook twee bijeenkomsten om toe te lichten wat we met alle suggesties en resultaten hebben gedaan. Over de definitieve inpassing van de brug neemt de gemeenteraad eind 2019 een besluit.

Spelregels

 • Amsterdammers konden in totaal 3 sterren verdelen over de 6 varianten, maximaal 1 ster per variant.
 • We waren vooral benieuwd naar de reden waarom je een bepaalde variant goed of niet goed vindt. Onderaan de pagina zijn de toelichtingen op deze voorkeur te lezen in de vorm van argumenten voor en tegen een variant.
 • Amsterdammers konden laten weten of ze het eens waren met een argument van een ander. De argumenten met meeste stemmen ‘mee eens’ staan bovenaan de lijst.
 • Het projectteam Javabrug van de gemeente bekijkt alle reacties, en alle voor-en- tegenargumenten om in samenhang met de andere voorwaarden (zoals technische - en ontwerpeisen en fietscomfort) te komen tot één variant waar het college van B&W en de gemeenteraad een besluit over nemen.
 • Wil je weten wat we met de resultaten hebben gedaan? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Sprong over het IJ om op de hoogte te blijven.
 • Eind dit jaar organiseert de gemeente twee nieuwe bijeenkomsten om de keuze voor de voorkeursvariant toe te lichten.

Lees meer over dit project op amsterdam.nl


Iedereen die gestemd heeft: van harte bedankt! De stemmen worden nu geteld.

Onderaan kun je nog de reacties op alle ontwerpen doorlezen.

Naar reacties

Tijdlijn

2017

Voorkeursbesluit Sprong over het IJ gemeenteraad

23 april t/m 18 mei 2018

Consultatie bewoners/ direct betrokkenen

Najaar 2018

Terugkoppeling in twee bijeenkomsten (data volgen)

Eind 2018

 • Besluit college en gemeenteraad locatie brug
 • Besluit verplaatsing PTA

1e helft 2019

Inspraak

2e helft 2019

Investeringsbesluit

2020

Ontwerp brug

2021/2022

Start bouw

2025

Oplevering brug

Reacties

Argumenten voor

Anoniem | 23 april 2018 18:03
Ik heb gestemd op D, omdat

Bochten = Ellende . Bochten werken vertragend doordat mensen afremmen en elkaars weghelft overschrijden. bovendien veel meer aanrijdingen / ongelukken

Anoniem | 23 april 2018 21:22
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben voor variant D, want bij deze variant hoeven de fietsers het minst te klimmen en wordt de brug het meest gebruikt. De meest gebruikte brug levert de meeste ontlasting van de pont op en dat is nodig. Deze variant heeft zo min mogelijk bochten, en dat levert de hoogste verkeersveiligheid op.

Anoniem | 23 april 2018 21:04
Ik heb gestemd op D, omdat

Elke Krul is er een teveel. Ontwerp het park samen met de brug. Als je over een prachtpark nadenkt, vallen er al veel brugvarianten af.

Anoniem | 24 april 2018 10:51
Ik heb gestemd op D, omdat

1) Geen bochten, die kunnen bij nat weer en kou leiden tot extra risico op vallen.
2) Wat mij ook erg aanspreekt is de slimme aansluiting op de Jan Schaefferbrug, hierdoor hoeft er minder geklommen te worden.
3) de brug neemt geen ruimte van het nieuw aan te leggen park
en verstoort het park het minst van alle varianten.

Anoniem | 23 april 2018 18:49
Ik heb gestemd op D, omdat

- de brug een rechte lijn is
- hij waarschijnlijk het goedkoopst is

Anoniem | 23 april 2018 21:02
Ik heb gestemd op D, omdat

Fietsvriendelijk, niet stijgen en dalen, alle lussen en bochten zijn ontworpen door mensen die nooit fietsen.

Anoniem | 23 april 2018 21:40
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest efficiënte doorstroming, zeer belangrijk bij drukte. Teveel bochten geeft stremmingen en geeft risico's op ongelukken.

Anoniem | 23 april 2018 21:56
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben voor variant D. Deze loopt recht zonder bochten. Bochten op een fietspad/brug werkt vertragend en zorgt voor minder overzicht.

Anoniem | 23 april 2018 20:37
Ik heb gestemd op D, omdat

Hij is het kortst en zonder bocht

Anoniem | 23 april 2018 23:15
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben voor variant D. Lussen is heel vervelend. gevaarlijk en voelt mentaal niet goed. Een fietser wil in een zo recht mogelijke lijn. Ik wel tenminste. Deze variant geeft tevens de meeste ruimte aan het park. Nadeel lijkt me wel dat je de fietstrap moet nemen om snel bij de waterkant in Noord te komen. Of eerst naar meeuwenlaan en dan weer terug fietsen. Niet zo handig.

Anoniem | 23 april 2018 20:47
Ik heb gestemd op D, omdat

Prachtige brug, goede oplossing voor bewoners is nodig.

Anoniem | 23 april 2018 23:58
Ik heb gestemd op D, omdat

Het is vervelend om als fietser allerlei lussen te moeten maken bij het bestijgen of afdalen van de brug. Een zo recht mogelijke variant is het prettigste. Daarnaast vind het ook esthetisch de beste oplossing.

Anoniem | 23 april 2018 21:39
Ik heb gestemd op B, omdat

Maakt gebruik van de hoogte van de Jan Schaeferbrug en kost minimaal ruimte in het Hamerstraatgebied

Anoniem | 23 april 2018 20:49
Ik heb gestemd op D, omdat

De best fietsbare optie met betrekking tot het klimmen en de veiligheid

Anoniem | 29 april 2018 13:08
Ik heb gestemd op D, omdat

Een fietsbrug voor dagelijks gebruik moet aansluiten op de Jan Schaeferbrug en aansluiten op een doorgangsroute. Wij willen door kunnen fietsen en niet oeverloze krullen op en af fietsen. Dus essentieel is het verlengde Jan Schaeferbrug concept, met op en af mogelijkheid op Java eiland en rechtdoor naar doorgaande weg aan de Noord kant. Houd de brug zo kort en direct mogelijk, iedere onnodige meter is er een te veel. Ik ben ervaren fietser van de Schellingwoude en Amsterdamsebrug.

Anoniem | 24 april 2018 07:40
Ik heb gestemd op D, omdat

Een rechte weg vind ik prettiger omhoog fiesen ipv bochten. Tevens de directe aansluiting op de volgende brug is praktisch en efficienter. Ik wil zo direct mogelijk richting stad

Anoniem | 29 april 2018 15:16
Ik heb gestemd op B, omdat

Een groot voordeel van deze brug is dat hij al op de Schaeferbrug begint zodat de fietser minder hoeft te klimmen. Ook zitten er geen echte lussen in en het stukje door het stadspark is mooi om te fietsen.
Voor de bewoners op Java eiland is deze brug ook aantrekkelijk: weinig verkeersoverlast en niet voor de huizen bij de Sumatrakade langs. Ook het kanaal voor de kleine boten geeft een mooie uitstraling aan het eiland. Java eiland moet wel via de Schaeferbrug met de fiets bereikbaar blijven.

Anoniem | 24 april 2018 19:11
Ik heb gestemd op D, omdat

Deze variant is het beste qua fietsen omdat er dan het minste hoeft te worden geklommen, geen moeilijke oversteek is met de Sumatrakade en in Noord het gebied rondom de aanlanding nog moet worden ontwikkeld. Verder denk ik dat het bederf van uitzicht en hinder in de openbare ruimte op het Java eiland beperkt is.

Anoniem | 24 april 2018 18:27
Ik heb gestemd op D, omdat

Enige logische variant. Zo'n wokkel is lelijk en zorgt ervoor dat je 2 keer moet klimmen (eerst jan schaeffer dan wokkel).

Anoniem | 23 april 2018 23:33
Ik heb gestemd op D, omdat

Een brug met zo min mogelijk bochten lijkt mij het snelste, veiligste en meest praktisch. Daarnaast moet de brug aansluiten op de Javabrug voor een goede verbinding met de stad en om onnodig dalen/stijgen te voorkomen.

Anoniem | 24 april 2018 16:48
Ik heb gestemd op D, omdat

Zo min mogelijk ruimtebeslag op beide aanlandingen en het makkelijkste te fietsen (minder stijgpunten, fietsers blijven op niveau) .Ook makkelijker kruising op de Tosaristraat.

Anoniem | 23 april 2018 19:04
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben tegen een brug, liever een tunnel. Als er dan toch een moet komen deze variant zonder bochten omdat het m.i. goedkoper is, minder lelijk ( al die bochten zien er niet uit in het verder prachtige uitzicht ) en wat er eerder werd gezegd, bochten zorgen voor gevaarlijke situaties.

Anoniem | 6 mei 2018 00:54
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben net als 80% van de Amsterdammers voor een TUNNEL. Waarom zie ik dit nergens terug.

Anoniem | 27 april 2018 16:20
Ik heb gestemd op C, omdat

De varianten met viaduct in de Tosaristraat (en stijging vanaf hoogste punt Jan Schaeffer) vallen natuurlijk onmiddelijk af. De brug moet namelijk ook voor mensen die komen van het fietspad op het Javaeiland gemakkelijk bereikbaar zijn. Bovendien lijkt het me geen pretje als bewoners van de kopflats zo'n viaduct direct voor hun ramen (inkijk) krijgen. Dus kies ik voor een 'paperclip' op de Kop. Aanlanding in Noord is bij C ook mooi (centraal) geregeld en zonder fratsen/slingers.

Anoniem | 24 april 2018 20:25
Ik heb gestemd op B, omdat

Meest efficiënt en goed toepasbaar

Anoniem | 24 april 2018 16:56
Ik heb gestemd op D, omdat

Bochten = Ellende . Bochten werken vertragend doordat mensen afremmen en elkaars weghelft overschrijden. bovendien veel meer aanrijdingen / ongelukken

Anoniem | 24 april 2018 11:56
Ik heb gestemd op F, omdat

Deze brug sluit aan op het hart van het Gedempt Hamerkanaal en biedt daarom de beste ontsluiting met het hele gebied.

Anoniem | 24 april 2018 07:19
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest logische verbinding van a naar b. De brug mag wel wat ambitieuzer.

Anoniem | 23 april 2018 17:26
Ik heb gestemd op D, omdat

1) geen ingrijpende constructies
2) meer ruimte voor manoeuvres op het IJ
3) er wordt gebruikt gemaakt van de stijging van de Schaeferbrug
4) mogelijk ook de goedkoopste oplossing
5) ik ben tegen de brug, maar nu hij er toch moet komen
dan deze maar.

Anoniem | 12 mei 2018 13:55
Ik heb gestemd op D, omdat

- Rechte verbinding met weinig klimmen (aangezien je vanaf de top van de Jan Schaeferbrug meteen verder omhoog klimt) maakt dit de snelste en plezierigste variant. Snelle variant is essentieel om Noord daadwerkelijk beter met rest van de stad te verbinden.
- Verkeersveiligheid: geen bochten en door viaduct op Java-eiland hoeft het drukke (fiets)verkeer naar Noord het (auto)verkeer tussen Java-eiland en Jan Schaeferbrug niet te kruisen.

Anoniem | 4 mei 2018 21:04
Ik heb gestemd op B, omdat

Omdat de fietsroute zo kort en aantrekkelijk is vanuit de stad

Anoniem | 1 mei 2018 22:11
Ik heb gestemd op B, omdat

Meest simpele variant zonder ingewikkelde bochten, zoals paperclip en krakeling.

Anoniem | 1 mei 2018 11:00
Ik heb gestemd op D, omdat

1. D gaat zo rechtstreeks mogelijk
2. Neemt minste grond en zichtruimte in beslag
3. Korte overbrugging afstand is fysiek en psychologisch gemakkelijker
4. Lijkt me voordeliger dan de andere brugvarianten

Anoniem | 30 april 2018 15:36
Ik heb gestemd op B, omdat

mogelijkheden hamerkwartier zonder bewonersoverlast

Anoniem | 29 april 2018 15:03
Ik heb gestemd op B, omdat

Voor fietsen is dit een van de varianten met de minste lussen en het minste klimmen. Fietsen over het stadspark en naast de jachthaven kan best een mooie route zijn voor mensen die in Oost-Amsterdam moeten zijn of het oosten van Noord. Voor Amsterdam geeft de “zwevende” brug en integratie met het park bovendien een mooie uitstraling, zelfs als een rechte brug nog mooier zou zijn. Voor bewoners is dit een van de opties met de minste overlast; gaat niet vlak voor de ramen van 125 woningen.

Anoniem | 26 april 2018 17:13
Ik heb gestemd op B, omdat

Dit ontwerp ziet er eenvoudig en vanzelfsprekend uit.

Anoniem | 26 april 2018 07:17
Ik heb gestemd op D, omdat

Zo min mogelijk fiets omrij kilometers. Zoveel mogelijk open houden Kop van Java.

Anoniem | 24 april 2018 22:27
Ik heb gestemd op B, omdat

De brug is goed fietsbaar en verkeersveilig. Ook is het goed dat deze wat verder weg ligt van de woningen aan de Sumatrakade dan de midden en oostligging zonder dat veel gevolgen heeft voor de Motorwal en de haven daar.

Anoniem | 24 april 2018 17:31
Ik heb gestemd op D, omdat

Hoe minder brug, hoe meer ruimte voor het park en daar hebben wij, de bewoners en hondenbezitters, veel behoefte aan. Aan groen.
Wat ook een voordeel is van een rechte brug is dat deze vast gemakkelijker overdekt te maken is zodat weer noch wind een belemmering zijn om van de brug gebruik te maken.

Anoniem | 24 april 2018 12:26
Ik heb gestemd op D, omdat

Zo min mogelijk bochten is veiliger. En ook minder onnodige meters. Bovendien een goede aansluiting op de Schaefer brug.

Anoniem | 24 april 2018 12:01
Ik heb gestemd op F, omdat

Deze komt uit op het Gedempt Hamerkanaal, welke nu en in de toekomst een duidelijke rol gaat vervullen als het hart van het geweldige nieuwe Hamerkwartier.

Anoniem | 24 april 2018 11:45
Ik heb gestemd op B, omdat

Hier lijkt mij de stijging het meest overzichtelijk en te doen voor gewone fietsers. Ook vind ik de bocht van om racers iets af te remmen

Anoniem | 24 april 2018 09:30
Ik heb gestemd op B, omdat

Deze variant ligt mooi in het verlengde van de havikslaan in Noord en is m.i. de snelste verbinding tussen Noord en de Jan Schaeferbrug

Anoniem | 23 april 2018 20:59
Ik heb gestemd op A, omdat

Liever tunnel. Ik kijk uit op het IJ en zie de grote stroom aan boten. Ik vraag me af of een brug veilig is. De cruisevakanties zou ik een scheiding maken tussen de massa cruise naar de west kant en de groene boten hier. Als er toch een brug komt, graag een brug van Java eiland naar de piet Hein kade. Extra brug over in haven, is een lichtere brug.

Anoniem | 23 april 2018 19:37
Ik heb gestemd op D, omdat

lekker simpel en park beter bereikbaar.
Overigens zou het intensief gebruik maken van ponten veel leuker zijn dan een brug voor de stad. Waarbij niet alleen heen en weer maar ook hop on hop off lijnen langs de randen de stad op het water maken.

Anoniem | 23 april 2018 17:25
Ik heb gestemd op E, omdat

Want zo ga je het best om met de ruimte. En het zorgt voor minder hardrijders, want die vliegen uit de bocht als ze hun vaart niet minderen. Hoe wordt dit overigens voorkomen? Racende fietsers en snorscooters? Ik neem aan dat deze laatste groep sowieso wordt geweerd, want het wordt een FIETSbrug, nietwaar? Hoe wordt er gehandhaafd?

Succes met de keuze!

Anoniem | 7 mei 2018 19:56
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik ben in elk geval vóór een brugverbinding noord-centrum. Net zoals heel veel noorderlingen die dagelijks ervaren dat de Ponten het bijna niet meer aankunnen, en ook merken dat het gebied rond buiksloterdijk/vd Pekbuurt verkeertechnisch nu al overbelast is.
De passagiersterminal kan beter naar West verhuizen (houthavens) om de drukte op smalste deel van het IJ te verminderen en ook de bussen uit het centrum te houden.
Tunnel is leuk idee, had gekund met NZ-lijn maar daar is die kans gemist.

Anoniem | 7 mei 2018 19:38
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben (als oud Noord bewoner, mijn kinderen wonen er nog) sterk voor een brugverbinding Noord-Centrum voor fietsers en voetgangers, en ben blij dat er na jarenlang praten dan eindelijk actie is.
De ideale uitvoering heeft wat mij betreft zo min mogelijk (scherpe) bochten, dit vanwege verkeersveiligheid. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de huidige woningen, daar afstand van houden zoveel als mogelijk. Een goede aansluiting op het fietsnet aan de Noordkant is ook belangrijk

Anoniem | 6 mei 2018 23:13
Ik heb gestemd op E, omdat

Wow. Eindelijk kan ik om de hoek trainen voor de zevenheuvelenloop. Bedankt ambtenaren!

Anoniem | 6 mei 2018 18:31
Ik heb gestemd op D, omdat

Die is mooi en simpel, zonder ingewikkelde lussen en omwegen.
Jammer dat ik die geen 3 sterren mag geven!
Verder wat mij betreft als tegenwicht tegen alle brugvrezers: welke variant van een brug dan ook: welkom! Liever 10 jaar geleden dan morgen!
Aandachtspunt: graag leren van de fouten van de Jan Schaeferbrug. Ik vind de verlichting daar ronduit slecht (verblindt van onderaf), en het gebruikte materiaal (akelige stoeprandjes) en de afmetingen voor fietsers (te smal) voor verbetering vatbaar.

Anoniem | 5 mei 2018 11:20
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben voor de variant TUNNEL , maar die optie willen jullie niet over nadenken , en die optie geven jullie ook niet aan . En waarom niet ? Waarom blijven jullie als kleine kinderen deze brug door onze strot duwen . Wij willen GEEN BRUG , GEEN GELDVERSPILLING DUS EEN TUNNEL . Er is al genoeg geld verspild met de nz lijn . Stop met deze arrogantie en begin met een tunnel . Oh en nog eens wat , ooit heb ik eens gelezen dat het stenen hoofd een monument is waar niks mee mag gebeuren .onthoud dit .

Anoniem | 4 mei 2018 15:24
Ik heb gestemd op B, omdat

een rechte variant. Ondanks dat Nesciobrug maar 1 echte bocht heeft, zie je vaak dat mensen over verkeerde kant gaan...

Anoniem | 3 mei 2018 08:40
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik ben tegen alle bruggen. Bouw liever een tunnel. Als er dan een brug moet komen dan het liefst deze en niet een van de varianten voor de huizen langs.

Anoniem | 29 april 2018 15:21
Ik heb gestemd op D, omdat

Voor de fietser is deze variant de enige aantrekkelijke optie: geen dubbele klim, geen moeizame lussen. De enige brug die meerwaarde biedt over de pont verbindingen die er nu zijn! Daarnaast biedt de 'rechte' lijn ook mogelijkheden om er iets moois van te maken qua architectuur.
Voor de bewoners op Java eiland is deze brug ook aantrekkelijk: weinig verkeersoverlast en niet voor de huizen bij de Sumatrakade langs. Ook het kanaal voor de kleine boten geeft een mooie uitstraling aan het eiland.

Anoniem | 26 april 2018 12:55
Ik heb gestemd op D, omdat

Rechtdoor geeft de beste capaciteit. Overigens is de brug een slecht idee, met 30000 fietsbewegingen per dag, met een pont die vaart tussen 6-24 heb je 8 ponten per richting nodig uitgaande van 100 man per pont, dit te verdelen over pont 915 en 902. Dat lijkt mij aanzienlijk goedkoper en blijft het wijde uitzicht over het IJ behouden

Anoniem | 24 april 2018 20:42
Ik heb gestemd op D, omdat

Rechte lijn, gebruikmakend van bestaande constructies, zuinig in fietsenergie goede verbinding naar vervolgbestemmingen.

Anoniem | 24 april 2018 20:38
Ik heb gestemd op D, omdat

In het aanloopgebied van brug d moet toch al veel aan de weg en omgeving gebeuren, dus het is het best als de brug daar komt

Anoniem | 24 april 2018 20:34
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik zie problemen in al die lussen, het is juist fijn dat deze recht gaat

Anoniem | 24 april 2018 15:58
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben voor variant D, want dit is het meest praktische (en logische) traject, waarbij fietsers de minste hoogtemeters maken en ook de kortste afstand afleggen.

Anoniem | 24 april 2018 03:58
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben voor variant D omdat de brug dan het minst ruimte vraagt voor de aanloop in Noord. Geen gedraai of pal langs de jachthaven en de hal waar nu Jumbo, Stork en Kromhouthal staat. Dat hele gebouw mag nooit aangetast worden!

Anoniem | 23 april 2018 21:12
Ik heb gestemd op F, omdat

Niet F, maar ontwerp 7, vanaf PTA, de huidige brug is niet breed genoeg en ook al genoeg drukte.

Anoniem | 23 april 2018 20:58
Ik heb gestemd op D, omdat

Lijkt het meest logisch. Suggestie: maak van de huidige bedreigde woningen bedrijfjes, zodat de levendigheid intact blijft.

Anoniem | 23 april 2018 20:57
Ik heb gestemd op D, omdat

Stijging van de brug het meest interessant. Lekker fietsen. Genieten van de twee aangelegde parken. Uitzicht op de Tosaristraat kan mooi worden

Anoniem | 23 april 2018 18:32
Ik heb gestemd op D, omdat

Variant D lijkt me het minst slecht. De hele fietsbrug is niet nodig als er wat meer pontjes varen lijkt me, maar allee, de gemeente heeft grands travaux nu eenmaal nodig...

Anoniem | 17 mei 2018 12:41
Ik heb gestemd op B, omdat

Liever een tunnel !!!!!!!!!!!!

Anoniem | 16 mei 2018 13:21
Ik heb gestemd op D, omdat

De functie van deze brug is een zo direct en snel mogelijke verbinding tussen het centrum en amsterdam noord. Daarom vallen voor mij alle varianten af waarbij extra gedaald en geklommen moet worden (dus zonder directe verbinding op hoogte met de Jan Schaeferbrug). Varianten met lussen aan de noordzijde zijn minder direct dus vind ik ook minder voor de hand liggen.

Anoniem | 16 mei 2018 11:22
Ik heb gestemd op D, omdat

Deze heeft de minste bochten. 'Paperclips' / 'Krakelingen' betekent steile+scherpe bochten, niet fijn als het bv. glad is. En door te stijgen vanaf de Schaferbrug hoef je niet helemaal omlaag om daarna meteen naar boven te gaan.

Anoniem | 16 mei 2018 10:34
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben TEGEN ELKE BRUG en vóór een TUNNEL, alle bij elkaar gezocht flauwekul argumenten en cijfertjes van de ambtenarij ten spijt.
Een brug is landschap ontsierend, een windvanger, met elke fietser erop en zal steeds een belemmering voor de scheepvaart blijken. Het college wil alleen een brug uit financiële gronden, terwijl de woekerwinsten van de parkeerboetes prima kunnen worden aangewend voor een tunnel. Zelfs het ministerie van I&W is voorstander een TUNNEL.
B&W wees wijs!

Anoniem | 16 mei 2018 09:36
Ik heb gestemd op D, omdat

Brug moet zo recht mogelijk zijn. Psychologisch en fysiek makkelijker omdat je hoeft er niet twee keer op te klimmen.

Anoniem | 16 mei 2018 09:29
Ik heb gestemd op A, omdat

ik ben tegen elke brug, maar zeker tegen elk viaduct want dat verpest het meest het aangezicht van Java vanaf monumentaal Pakhuis de Zwijger naar IJ. Plus geen oplossing voor oorsprong idee : knelpunt drukte voor cs : los dat op voor cs zelf, tunnel?... Nog niet eens gesproken over de overlast van een brug voor omgeving en zeker bewoners. En denk nou niet echt dat je veel fietsers er mee helpt, de ervaring leert dat mensen echt niet gaan omrijden om in de stad terecht te komen.

Anoniem | 15 mei 2018 20:43
Ik heb gestemd op D, omdat

Liever een tunnel. Misschien moeten we volgende keer toch anders gaan stemmem
Variant d. lijkt me het korst en het bedekt het minst van het park. Maar lieve een tunnel of last het maar hoe het nu is. Bochten zorgen voor botsing, opstopping en glij partijen. Hoe recht hoe beter hoe minder de kosten.

Anoniem | 14 mei 2018 12:40
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle varianten van een Javabrug. Liever extra ponten of een tunnel. Een brug verpest het mooie open IJ, is niet fijn voor fietsers (te steil, driemaal per uur open), bezorgt omwonenden schade en overlast (vooral de hoge en oostelijke varianten) en is verkeerstechnisch een ramp (krapte alom). Maar als het dan moet, is deze variant de minst slechte, zeker als de lus aan de westzijde wordt gelegd. Nog beter is variant 7: een fietsbrug direct vanaf de Veemkade via Kop Java naar Noord.

Anoniem | 12 mei 2018 14:51
Ik heb gestemd op D, omdat

Het is de meest simpele, voor de hand liggende verbinding. Maar vooral: het is de meest fietsvriendelijke variant, zonder kronkels wat fietsers ervaren als omrijden, èn zonder dat je van de ene brug eerst naar beneden moet en vervolgens weer omhoog. Hij sluit aan op de Meeuwenlaan ter hoogte van de Spijkerkade. Het kruispunt Meeuwenlaan Havikslaan is onoverzichtelijk en druk. Bij de Spijkerkade is komend van Nieuwendam meer ruimte om een veilige afslag naar links naar de brug te maken.

Anoniem | 8 mei 2018 17:06
Ik heb gestemd op D, omdat

Heeft de minste bochten, heeft daardoor waarschijnlijk de minste ruimte nodig

Anoniem | 6 mei 2018 21:16
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest logische en minst ingewikkelde !!!

Anoniem | 4 mei 2018 19:23
Ik heb gestemd op D, omdat

Door de aansluiting of de al bestaande brug scheelt het een klim. Daarnaast is het ontbreken van bochten en lussen ook fijn voor fietsers

Anoniem | 2 mei 2018 10:16
Ik heb gestemd op A, omdat

Liever helemaal geen fietsbrug, maar als het moet, dan maar deze versie. Geen fietspad/brug vanaf de Jan Schaefferbrug, langs het hotel en de flats. Gun de bewoners privacy. Waarom trouwens geen gondelbaan of fietstunnel (op een andere locatie)?

Anoniem | 1 mei 2018 14:42
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben eigenlijk tegen een Javabrug, omdat ik:
- inschat dat deze brug niet nodig is, als er meer pontjes gaan varen , ook hop on hop/ pontjes die een ronde maken langs het Ij. Veel leuker ook dan een brug.
- inschat dat de helling en zeker met wind en regen voor fietsers een zware klus blijft, dus dit vermeden zal worden.
- deze plek te ver van het centrum is. Dus mis onderzoek brug vanaf PTA.
Maar als het toch een brug wordt dan deze brug, esthetisch en praktisch de beste oplossing.


Anoniem | 1 mei 2018 12:58
Ik heb gestemd op D, omdat

Is fietsroute zonder lussen en jachthaven blijft ongeschonden.

Anoniem | 1 mei 2018 09:29
Ik heb gestemd op A, omdat

De minst slechte variant. In feite ben ik tegen elke luchtbrug, omdat ik een wandelfietstunnel, (liefst met bewegend trottoir zoals op Schiphol), in het verlengde van de recente cs fietstunnel prioritair vind. Maak er dan ook meteen een ondergronds/onderwaters/onderij's publieksvoorziening bij (zwembad? Ijsbaan? fietsgarage? danszaal?), dat kan niet meer zo moeilijk zijn met de techniek van nu. Pas daarna weer aan luchtbruggen denken.

Anoniem | 29 april 2018 15:10
Ik heb gestemd op D, omdat

Dit is verreweg de BESTE BRUG voor fietsers en andere betrokkenen. Een rechte brug en slechts een keer klimmen. Alleen zo wordt die 11 meter haalbaar en wordt de fiets bereikbaar voor de gewone fietser. Met de zweefbrugconstructie wordt een mooie rechte lijn en een geheel gevormd met de Schaeferbrug: een architectureel hoogstandje waar Amsterdam best TROTS op mag zijn. Echt BLIJ zou Amsterdam echter zijn met een tunnel.

Anoniem | 29 april 2018 15:05
Ik heb gestemd op C, omdat

Voor bestaande bewoners en voor het aanzicht van de brug is dit een van de betere varianten. Niet voor de ramen van 125+ woningen op Java eiland. Voor fietsers betekent deze variant bovendien geen nare paperclip en slechts een slinger. Voor fietsers en Amsterdam als stad is het extra grachtje en de integratie in het groene Java park en de route langs de jachthaven ook niet verkeerd.

Anoniem | 28 april 2018 19:24
Ik heb gestemd op D, omdat

De brug gaat rechtdoor waardoor weinigen last hebben van een kronkel ( de bewoners niet en de fietsers niet ). Als fietspad hoger komt te liggen, dan de paar bewoners uitkopen, de woningen aan een corporatie verkopen en studenten in die woningen laten wonen, die zijn dan helemaal blij want is een topplek. PS de brug moet je in noord mijn inziens niet naast de Dirk supermarkt laten uitkomen. Daar word je nu al van je sokken gereden, zo druk is het daar nu al.....dus dat wordt daar veel te druk.

Anoniem | 28 april 2018 17:35
Ik heb gestemd op D, omdat

meest logische (via bestaande straten in Noord, in verlengde JS-brug op Java-eiland, geen bochten) en daarmee waarschijnlijk ook minst dure oplossing.

Anoniem | 26 april 2018 23:25
Ik heb gestemd op D, omdat

Hier gebruik je de hoogte van de bestaande brug, zodat je niet twee keer omhoog moet. Meest logische en kortste route. Voor mensen op twee hoog misschien minder leuk, maar anders hebben mensen op begane grond hetzelfde probleem gehad. Anders ter plaatse overkapping tegen inkijk.

Anoniem | 26 april 2018 10:50
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest functionele en efficiente variant. Geen lussen,paperclips enz. Ook de aanlanding in Noord is bij variant D goed. Geen aanlanding richting Havikslaan want dan fietst de hele Oostkant van Noord door naar de pont. Bij variant D is de brug voor beide helften van Noord goed gesitueerd. En wind en regen proof en 9.35 meter hoog!

Anoniem | 26 april 2018 10:08
Ik heb gestemd op D, omdat

... als er dan echt een brug moet komen (ben hiertegen!) dan liefst in een rechte lijn, aansluitend op de Jan Schaeferbrug, waarbij het te realiseren stadspark niet door fietsers doorkruist hoeft te worden.

Anoniem | 25 april 2018 23:44
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle varianten want ik wil helemaal geen brug. Mijn woorden zijn verdraaid op de bewonersavond in de Kromhouthal. Ik heb GVD helemaal niet gezegd dat ik voor variant D ben. Alleen dat ik dat de meest riskante vindt.

Anoniem | 25 april 2018 16:14
Ik heb gestemd op D, omdat

deze variant de minste ruime kost zodat er meer plaats overblijft voor een prachtig park op de Kop.
Rechtdoor is comfortabel, snel en veilig.

Anoniem | 25 april 2018 10:26
Ik heb gestemd op F, omdat

Een brug over het IJ geeft een unieke en directe mogelijkheid om - letterlijk en figuurlijk - Amsterdam Noord te verbinden met Oost. Een uitstekend initiatief!

Anoniem | 24 april 2018 22:03
Ik heb gestemd op D, omdat

Lekker eenvoudig. Rechtdoor fietsen is veiligste bij drukte of glad weer. Niet nodeloos klimmen en dalen.

Anoniem | 24 april 2018 21:16
Ik heb gestemd op D, omdat

Te weinig aandacht voor het feit dat fietsers heel hard naar beneden komen door de hoogte van d brug, het lijkt mij niet veilig. Ik denk dat er ongelukken gaan komen. Java kop park is een lachertje, word nooit een park

Anoniem | 24 april 2018 21:08
Ik heb gestemd op D, omdat

Enige goede oplossing. Logische oplossing, nog goed in te passen in het hamerstraatgebied omdat daar vernieuwd wordt

Anoniem | 24 april 2018 21:04
Ik heb gestemd op D, omdat

Het is de enige variant zonder lastige , gevaarlijke en remmende rare bochten. Bovendien is de suggestie van de Fietsersbond om op Java eiland op hoogte te blijven heel aantrekkelijk en dat scheelt de fietser heel veel energie. En is waarschijnlijk nog mooi ook

Anoniem | 24 april 2018 21:00
Ik heb gestemd op D, omdat

Aansluiting op Schaferbrug hele stuk korter dus verbinding sneller

Anoniem | 24 april 2018 20:59
Ik heb gestemd op C, omdat

Javapark blijft mooi. In Noord is er een mooie aansluiting op de Havikslaan. Bewoners motorwal ontzien

Anoniem | 24 april 2018 20:55
Ik heb gestemd op C, omdat

Want sluit het best aan op noord

Anoniem | 24 april 2018 20:51
Ik heb gestemd op D, omdat

1 kortste route over het Ij
2 scheiding van het verkeer tussen de brug en de sumatrakade

Anoniem | 24 april 2018 20:46
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest rechte doorgang, voelt als natuurlijk de weg vervolgen. Geen onnodig geslingerd en gedraai. En hij komt in Hamergebied wat toch nog ontwikkeld moet worden.

Anoniem | 24 april 2018 20:43
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest logische route de kortste

Anoniem | 24 april 2018 20:24
Ik heb gestemd op C, omdat

Mooie connectie tussen brug en park

Anoniem | 24 april 2018 15:59
Ik heb gestemd op A, omdat

Anders Tunnel of geen brug!!!!
Of ergens op de kop van het java eiland en dan voor naar PTA.
in een keer een hoge brug.
Geen aansluiting op jan Scheafferbrug.
Maar de brug is helemaal niet nodig.

Anoniem | 23 april 2018 23:55
Ik heb gestemd op D, omdat

D-midden ligging 2 is de meest directe verbinding, met name voor fietsers is het vervelend om onnodig om te fietsen. Deze verbinding sluit naar mijn mening ook het mooiste aan de de meeuwenlaan omdat deze in de bocht uitkomt wat goed is voor de doorstroming.

Anoniem | 23 april 2018 23:42
Ik heb gestemd op D, omdat

Aanvang brug dient zo Oostelijk mogelijk te liggen, anders rijden we door naar de pont. Bovendien moet het haventje behouden blijven en een ‘straat’ door de straat eigenlijk geen porum is. Daarnaast, kan het best gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande hoogte van de Schaeferbrug en dient de aanloop zo kort mogelijk te zijn (dan maar een beetje aanzetten/tandje erbij).

Anoniem | 23 april 2018 22:52
Ik heb gestemd op D, omdat

Voor C en D want zo recht mogelijk aanfietsen, en zo goed mogelijk in Noord verdelen, D de beste, C de eennabeste. Geen gedoe en niet te moeilijk maken.

Anoniem | 23 april 2018 21:13
Ik heb gestemd op D, omdat

Het minste omfietsen want weinig kronkels in de opritten.

Anoniem | 23 april 2018 20:47
Ik heb gestemd op B, omdat

Lijkt een goeie optie, graag liever de optie vyskaia brug in Baskenland in Bilbao ook zien

Anoniem | 23 april 2018 20:47
Ik heb gestemd op A, omdat

Variant 7: vanaf de PTA. Het is smal, het wordt te druk. Voor voetgangers wordt het onbereikbaar.

Anoniem | 23 april 2018 20:45
Ik heb gestemd op D, omdat

Verkeer tussen auto’s en fietsers moeten gescheiden worden

Anoniem | 23 april 2018 20:45
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik twijfel of dit verkeerskundig kan. Kruising piet heinkade nu al overbelast, komt nog bij marineterrein en sluiting voorkant verkeer cs

Anoniem | 23 april 2018 20:41
Ik heb gestemd op C, omdat

Graag de verhoogde variant. Van beneden weer omhoog is een zware belasting. De aansluiting van c is het beste in noord.

Anoniem | 23 april 2018 20:37
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben voor een iconische mooie Amsterdam eeraandoende brug die niet alleen een probleem oplost, maar Amsterdam ook mooier maakt.

Anoniem | 23 april 2018 20:35
Ik heb gestemd op A, omdat

Als de brug er komt, ook graag het pontje van azartplein behouden. Schaverbrug is erg stijl.

Anoniem | 20 mei 2018 19:26
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest directe verbinding, fijne fietsbrug, goede toegankelijkheid en vlotte doorstroom; ook geen voorstander van teveel bochten. Burg kan ook mooi zijn voor stadsbeeld

Anoniem | 20 mei 2018 09:22
Ik heb gestemd op D, omdat

De helling begint al bij de Jan Schaefer brug, je hoeft dus minder stijl te fietsen. Ook heeft deze brug minder kochten, en bochten zijn vervelend

Anoniem | 19 mei 2018 10:58
Ik heb gestemd op E, omdat

maximaal ruimte voor park / groene bestemming kop javaeiland (geen gracht)

Anoniem | 18 mei 2018 19:26
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik brn voor D want meest direct, bichen, lussen ongewenst. Nog beter is een tunnel, waarom staat die er niet bij?

Anoniem | 18 mei 2018 16:26
Ik heb gestemd op D, omdat

Geen bochten; meer doorstroming!

Anoniem | 18 mei 2018 14:25
Ik heb gestemd op D, omdat

Recht door zee, makkelijkste voor fietsers

Anoniem | 18 mei 2018 14:07
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben voor variant D, aangezien er bij dit ontwerp geen bochten in de brug zitten, die bij nat en koud weer glad kunnen worden. Ook kan er op Java eiland dan een groot park komen

Anoniem | 18 mei 2018 14:02
Ik heb gestemd op D, omdat

Rechtdoor is de kortste en minst gekunstelde weg.

Anoniem | 18 mei 2018 13:59
Ik heb gestemd op B, omdat

West is de centraalste aanlanding en het dichtst bij bestaande woningen. Daar hebben de bewoners zelf het meeste aan.

Anoniem | 18 mei 2018 13:44
Ik heb gestemd op D, omdat

ik kan niet echt zeggen dat ik hier voor ben; want uiteindelijk vind ik alle varianten 'een maatje te groot' voor het compacte en dichtbebouwde Java-eiland. Maar als het dan toch moet, dan deze: in een mooi strakke streep naar de overkant; geen bochten die tot extra geluidsoverlast kunnen leiden (remmen etc); en het raakt relatief het minste aantal (vaste) bewoners. Het moet dan wel op zo'n manier uitgewerkt worden dat die er mee kunnen leven.

Anoniem | 18 mei 2018 09:57
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik heb veel ervaring met Nescio brug en op een gegeven moment heb je die Lange stijglijn met de fiets wel gehad. Gewoon kort en direct voor duurzaam en efficiënt gebruik voor fietsers.

Anoniem | 18 mei 2018 08:05
Ik heb gestemd op D, omdat

Het ziet er prettig uit en is makkelijker te beklimmen

Anoniem | 18 mei 2018 08:04
Ik heb gestemd op C, omdat

Wij zijn eigenaar van het pand waar Dirk gevestigd is. De brug en het hieruit volgende fietspad op de noordoever raakt direct het pand waarin wij verhuren aan een grote supermarkt, met als gevolg dat er nauwelijks ruimte is voor het laden en lossen. Er komen te veel verkeersstromingen bij elkaar. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op. Het verleggen van een een brug, naar een stuk op de noordoever wat in zijn geheel nog ontwikkeld dient te worden heeft de voorkeur.

Anoniem | 18 mei 2018 06:09
Ik heb gestemd op B, omdat

Kortste route en geen rare kronkels

Anoniem | 17 mei 2018 21:39
Ik heb gestemd op D, omdat

Niet te veel bochten. Z.s.m. oversteken

Anoniem | 17 mei 2018 21:10
Ik heb gestemd op B, omdat

Deze variant heeft weinig directe impact voor de bewoners op de kop van Java eiland. Je kan het niet maaien dat zij opeens een fietspad recht voor hun raam op de tweede of eerste verdieping hebben op enkele meters afstand (bij aansluiting op hoogste punt Jan Schaefer) of dat hun uitzicht opeens volledig erg is (bij oost varianten).

Anoniem | 17 mei 2018 21:09
Ik heb gestemd op A, omdat

Deze variant heeft weinig directe impact voor de bewoners op de kop van Java eiland. Je kan het niet maaien dat zij opeens een fietspad recht voor hun raam op de tweede of eerste verdieping hebben op enkele meters afstand (bij aansluiting op hoogste punt Jan Schaefer) of dat hun uitzicht opeens volledig erg is (bij oost varianten).

Anoniem | 17 mei 2018 15:44
Ik heb gestemd op A, omdat

Minder bochten is prettiger en veiliger

Anoniem | 17 mei 2018 15:38
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben voor geen enkele brug. Idioterie.

Anoniem | 17 mei 2018 15:18
Ik heb gestemd op B, omdat

Meeste mensen komen van centraal

Anoniem | 17 mei 2018 14:59
Ik heb gestemd op F, omdat

Dan kan de PTA blijven waar het is maar ik ben nog steeds van mening dat een brug een slecht verhaal is omdat deze meerdere keren per uur open zal moeten en de hoogte moet boven 11m komen zodat de (toekomstige) beroepsvaart gemakkelijk eronder door kan. Nu is met 9 meter en een beetje de brug te laag voor de toekonst!

Anoniem | 17 mei 2018 14:47
Ik heb gestemd op A, omdat

Niet te lang door laten gaan kan wel eventueel vervolgd worden in meerdere routes door noord? Meeuwenlaan, mosplein ect. Geen kronkelvorm(en)

Anoniem | 17 mei 2018 11:01
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest rechte verbinding, niet “om hoeven fietsen” goed voor de gezondheid en meest logische vanaf schaefferbrug.

Anoniem | 17 mei 2018 08:10
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest rechtstreekse verbinding. Als fietsers wil je niet in bochten fietsen maar zo recht mogelijk.

Anoniem | 16 mei 2018 20:45
Ik heb gestemd op D, omdat

Bochten zorgen voor snelheid verlies ook zullen toeristen veel eerder in de verschillende bochten gaan stilstaan voor een foto waardoor er rare situaties kunnen ontstaan. Een brug recht toe recht aan is wat mij betreft ideaal.

Anoniem | 16 mei 2018 13:28
Ik heb gestemd op F, omdat

Hierbij ligt de brug zoveel mogelijk dichtbij de jan schaefferbrug en zo ver mogelijk van het eiland af. Daarnaast zit er een kronkel in de weg waardoor je in mijn optiek geen gevaarlijke situatie krijgt van fietser die heel snel over de weg heen rijden maar eerst door de lus moeten voordat ze de weg op kunnen

Anoniem | 16 mei 2018 13:21
Ik heb gestemd op D, omdat

Niet al dat bochtenwerk op een drukke brug.

Anoniem | 16 mei 2018 13:20
Ik heb gestemd op F, omdat

De functie van deze brug is een zo direct en snel mogelijke verbinding tussen het centrum en amsterdam noord. Daarom vallen voor mij alle varianten af waarbij extra gedaald en geklommen moet worden (dus zonder directe verbinding op hoogte met de Jan Schaeferbrug). Varianten met lussen aan de noordzijde zijn minder direct dus daarom vind ik deze wel minder voor de hand liggen.

Anoniem | 16 mei 2018 13:14
Ik heb gestemd op B, omdat

De functie van deze brug is een zo direct en snel mogelijke verbinding tussen het centrum en amsterdam noord. Daarom vallen voor mij alle varianten af waarbij extra gedaald en geklommen moet worden (dus zonder directe verbinding op hoogte met de Jan Schaeferbrug). Varianten met lussen aan de noordzijde zijn minder direct, dus vind ik ook minder voor de hand liggen.

Anoniem | 16 mei 2018 12:17
Ik heb gestemd op B, omdat

De ligging vanaf Noord is het beste hier, aansluitend bij het kruispunt. De weg over de motorkade is de minst storende qua ander verkeer én omwonenden, en de rechte brug is het makkelijkst fietsen, en het mooiste ontwerp.

Anoniem | 16 mei 2018 08:15
Ik heb gestemd op A, omdat

Meest omgevings vriendelijk

Anoniem | 16 mei 2018 06:53
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest directe variant. Niet te veel poespas

Anoniem | 15 mei 2018 22:25
Ik heb gestemd op C, omdat

Huidige Jan Schaeferbrug zo laten. Dan gaat de brug niet langs het raam van tientallen woningen. Waarom geen grote lus om het park op de kop. Idee voor een variant G?

Anoniem | 15 mei 2018 20:58
Ik heb gestemd op B, omdat

Het gaat om een verbinding tussen Noord en Centrum. Dit is de meest rechtstreekse verbinding. En lijkt mij ook de snelste verbinding. Uiteraard met een trap voor de bewoners van Javaeiland. Maar dat is een goede bijkomstigheid

Anoniem | 15 mei 2018 19:54
Ik heb gestemd op D, omdat

In het midden is het beste voor iedereen.

Anoniem | 15 mei 2018 18:28
Ik heb gestemd op B, omdat

Minste bochten en makkelijkst voir fietsers. Betere bereikbaarheid naar het Westen van Noord waar de meeste mensen naartoe willen

Anoniem | 15 mei 2018 18:14
Ik heb gestemd op D, omdat

Kortste fiets route, minder bochten

Anoniem | 14 mei 2018 08:04
Ik heb gestemd op B, omdat

Weinig overlast bewoners Java eiland.
Aansluiting in noord helder

Anoniem | 13 mei 2018 17:38
Ik heb gestemd op D, omdat

Als je incidenteel het IJ oversteekt kan een pontje leuk zijn ondanks drukte, wachttijden, en vaartijd.
Als je regelmatig met de fiets het IJ oversteekt wil je het liefst een korte reistijd en een aantrekkelijke en veilige route.
Voor mij betekent dat een brug (pertinent géén tunnel) en een variant zonder lussen of paperclips. Dat zijn de varianten B en D aan de kant van het Java Eiland. Aan de kant van het Hamerkwartier heb ik geen voorkeur voor A,B,C, of D maar E en F vallen af.

Anoniem | 12 mei 2018 15:30
Ik heb gestemd op A, omdat

De 'lus' vanaf het Java-eiland ligt aan de westkant en gaat dus niet voor de ramen van de vaste bewoners langs of verhoogd door de kleine grachtjes van het Java-eiland.
En het de aanloop lijkt de minste stijging te geven: belangrijk voor de oudere mens!

Anoniem | 12 mei 2018 15:15
Ik heb gestemd op A, omdat

ik ben in het algemeen tegen deze ijbrug. de helling is te steil. zelfs met een elektrische fiets is voor mij de schaeferbrug al een grote inspanning. voor voetgangers die niet dagelijks naar de sportschool gaan lijkt de brug me geen aanlokkelijke uitdaging. ik heb geruchten gehoord over evt. liften voor voetgangers. Maar niet voor fietsers. dat is niet aanvaardbaar.
Van alle alternatieven is deze het minst erg vanwege de helling en omdat er zo min mogelijk bij woningen wordt binnengereden.

Anoniem | 10 mei 2018 17:25
Ik heb gestemd op A, omdat

Voor variant CV want een brug midden over maakt een mooie evenwicht met beide zijden, en staande op de brug kan je het Ij overzien, de bebouwde zijdes en de andere bruggen.

Anoniem | 10 mei 2018 17:24
Ik heb gestemd op A, omdat

voor variant A want een brug maakt het IJ mooier en de overkant beter bereikbaar.Een mooie brug mag gezien worden

Anoniem | 9 mei 2018 12:45
Ik heb gestemd op C, omdat

Variant C is niet zo heel gunstig wegens de 'omweg' die ontstaat door de oprit vanaf het Java-eiland en door de bocht ter hoogte van het Motorkanaal. Bovendien moet je voor een doorgaande route van Oost naar Noord twee keer stijgen en dalen.
Maar toch is dit een optie, omdat er voor de bewoners van de Sumatrakade en de Tosaristraat geen overlast ontstaat, en omdat de noordzijde mooi aansluit op de Haviksstraat.

Anoniem | 9 mei 2018 12:41
Ik heb gestemd op B, omdat

Variant B sluit mooi aan op de Havikslaan voor een doorgaande route naar de overzijde van het NH-kanaal zonder al te veel extra slingers te hoeven maken. Bovendien hoef je komend vanaf de Schaefferbrug niet een keer extra te dalen en te stijgen. Voor bewoners in het oosten van Amsterdam-Noord is deze variant minder gunstig, en ook voor de bewoners van de Tosaristraat is het viaduct niet zo fijn.

Anoniem | 9 mei 2018 12:37
Ik heb gestemd op D, omdat

Variant D geeft de meest rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam-Oost en Amsterdam-Noord. Je hoeft niet twee keer te stijgen en te dalen, er zijn geen lussen of bochten nodig en je komt op een gunstige plek op de Meeuwenlaan uit: je kunt makkelijk naar het Mosplein via de Havikslaan en je bent ook dicht bij de Waddenweg/Nieuwendammerdijk voor de oostkant van Noord.
Voor de bewoners van de Tosaristraat zie ik wel nadelen.

Anoniem | 8 mei 2018 17:26
Ik heb gestemd op A, omdat

Deze bruggen zijn te ver weg. Helpt niet voor de drukte want die zit niet daar.

Anoniem | 8 mei 2018 17:03
Ik heb gestemd op C, omdat

Mooi plan handig om via n brug naar noord te kunnen

Anoniem | 8 mei 2018 16:06
Ik heb gestemd op D, omdat

Liefst een brug zo dicht mogelijk bij het centraal station. Anders is het te ver om, kun je net zo goed de pont nemen.

Anoniem | 8 mei 2018 15:48
Ik heb gestemd op A, omdat

Een brug is een heel goed initiatief. De vorm en ligging maakt me niet zoveel uit, maar kijk naar wat de meeste mensen aanspreekt.

Anoniem | 8 mei 2018 15:41
Ik heb gestemd op F, omdat

Deze is aantrekkelijk door hetbeperkte ruimtebeslag van de aanbruggen én het voorkomen van 2 keer stijgen aan de zuidkant (Schaefferbrug en helling naar nieuwe brug)

Anoniem | 8 mei 2018 15:40
Ik heb gestemd op E, omdat

Deze is aantrekkelijk vanwege het beperkte ruimtebeslag voor de aanbruggen

Anoniem | 8 mei 2018 15:39
Ik heb gestemd op C, omdat

Deze is voor fietsers op de Noordoever het aantrekkelijkst wat stijgen betreft.

Anoniem | 8 mei 2018 15:10
Ik heb gestemd op B, omdat

Lussen zijn kostbaar. Hoogte en afstand in afweging nemen.

Anoniem | 8 mei 2018 15:00
Ik heb gestemd op D, omdat

Geen lussen, rechte brug. Pont moet wel blijven.

Anoniem | 8 mei 2018 14:59
Ik heb gestemd op D, omdat

Lus is onzin, pont moet blijven.

Anoniem | 8 mei 2018 14:58
Ik heb gestemd op D, omdat

Makkelijkste optie. Moet wel de pont blijven.

Anoniem | 8 mei 2018 13:07
Ik heb gestemd op C, omdat

Brug kan ingepast worden in toekomstige bebouwing Hamerkwartier. Door aansluiting op Havikslaan past deze route goed in het fietsnetwerk. Op Kop Java kan de krul in brug een interessante ontwerpopgave zijn icm. ontwerp toekomstig park.

Anoniem | 8 mei 2018 13:04
Ik heb gestemd op A, omdat

Deze verbinding sluit in Noord aan op het fietsnetwerk richting Havikslaan. Op de Kop Java kan de inpassing van de brug in een nieuw park een spannende ontwerpopgave worden. Geen direct negatief effect voor omwonenden.

Anoniem | 7 mei 2018 22:32
Ik heb gestemd op D, omdat

de snelste maniet oversteken, zonder dat krul ergens.

Anoniem | 7 mei 2018 20:17
Ik heb gestemd op B, omdat

Als tot een brug besloten wordt i.p.v. een tunnel ben ik voor variant B omdat die de minste overlast geeft voor de bewoners en een recht toe recht aan route beter is dan een met allemaal lussen. Is wel eens overwogen om rollende tapijten te gebruiken om de helling te overwinnen i.p.v. roltrappen of liften?

Anoniem | 7 mei 2018 16:30
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben voor variant F, want op deze manier kan de bestaande bouw met zijn industriele karakter in Noord behouden blijven, stopt het einde van de brug vóór het Gedempt Hamerkanaal en hebben de grotere cruiseschepen nog ruimte om te draaien.

Anoniem | 6 mei 2018 15:33
Ik heb gestemd op A, omdat

Korte route en hopijk weinig overlast in de wijk voor de bewoners

Anoniem | 6 mei 2018 12:04
Ik heb gestemd op D, omdat

D lijkt mij de beste variant. Hij sluit aan op de Jan Schaeferbrug, gaat gewoon rechtdoor zonder al die lelijke lussen/paperclips e.d. Al die andere bruggen verpesten denk ik erg het uitzicht. Ik vraag me wel af of een brug echt nodig is. De Oostveer voldoet prima!

Anoniem | 6 mei 2018 10:55
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest logische variant, zonder een hele stellage voor een klimviaduct voor fietsers. Deze variant is ook het minst belastend voor de buurt

Anoniem | 4 mei 2018 21:03
Ik heb gestemd op C, omdat

Er is ook een brug voorzien richting aantrekkelijke plekken van noord, om uit te gaan bv.

Anoniem | 3 mei 2018 21:55
Ik heb gestemd op D, omdat

Rechte lijn, minder vervuiling kortere weg.

Anoniem | 3 mei 2018 15:57
Ik heb gestemd op D, omdat

Als er dan toch een brug moet komen, dan eentje die zonder allerlei bochten is, want dan gaan fietsers deze brug sowieso niet nemen. Ik denk overigens dat deze brug, in welke variant ook, geen succes wordt. Het is namelijk een heel onlogische plek. Waarom zouden fietsers niet gewoon de pontjes blijven pakken die op veel logischere plekken liggen en veel comfortabeler zijn. Spaar dus het geld voor deze brug uit en investeer in milieu vriendelijke pontjes en evt een tunnel op een wel logische plek

Anoniem | 3 mei 2018 15:37
Ik heb gestemd op F, omdat

Minder klimmen met "ligging 2". Omdat ik altijd onder Pakhuis de Zwijger doorgefietst zal komen, hoef ik met een variant "ligging 2" in totaal minder te klimmen als je ook de beklimming van de Jan Schaeferbrug meeneemt.

Anoniem | 3 mei 2018 15:12
Ik heb gestemd op D, omdat

1. Je met de fiets niet twee keer op en neer hoeft doordat de stijging van de Schaeferbrug gebruikt wordt. Wel jammer voor het bereiken van het java-eiland. kan de doorloop naar noord naast het bestaand fietspad?
2. Minder bochten is veiliger, fijner en korter voor de meeste bestemmingen en het eindpunt aan de meeuwenlaan handig qua verkeersstromen.
3. Een fietsbrug is fijner dan de pont om je reistijd te plannen.
4. Voor elke optie helpt het om fiets-afslagbanen te maken bij de Piet Heinkade

Anoniem | 1 mei 2018 14:20
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben voor variant a tot d. Hier heeft de fietser en de zeilvaart de minste hinder van elkaar. Om de doorvaart capaciteit zo groot mogelijk te houden dienen de fietsbruggen verder uit elkaar te liggen.

Anoniem | 29 april 2018 15:56
Ik heb gestemd op D, omdat

op hoogte blijven voor de fiets vanaf jan Schaeffer vind ik heel goede oplossing! en directe verbinding efficiënt rechtdoor voor noord en java eiland. minste doorsnijding van park. Grootstedelijke allure door opbouw brug. kan bijzonder mooi icoon worden.Vrees wel voor gevolgen voor scheepvaart ibh de lange masten en... SAIL !

Anoniem | 29 april 2018 15:17
Ik heb gestemd op C, omdat

Voor de bewoners op Java eiland is deze brug aantrekkelijk; de brug gaat niet voor de huizen langs en het kanaal voor de kleine boten geeft een mooie uitstraling aan het eiland.
Voor de fietsers zou het beter zijn als de brug al op de Schaeferbrug begint zoals in MIDDEN ligging 2, maar als dat niet mogelijk is, dan is het rondje door het park het minst van alle kwaden.

Anoniem | 29 april 2018 12:12
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik en veel bewoners met mij willen de PTA met de prachtige cruiseschepen graag houden!!! Als de brug toch doorgaat (wat natuurlijk al besloten is), vind ik optie C het beste. Geen viaduct. Geen fietstrap; die is nl. heel onhandig (zeker met rolstoel met handbike) Niet voor de huizen langs.

Anoniem | 28 april 2018 21:33
Ik heb gestemd op D, omdat

De beste optie mbt veiligheid.

Anoniem | 27 april 2018 11:25
Ik heb gestemd op D, omdat

Liever geen brug en meer ponten. Maar als er een brug moet komen dan optie D. Want de meest directe lijn en de minste bochten. Voor fietsers is dit belangrijk, want kost de minste tijd en moeite.

Anoniem | 27 april 2018 10:33
Ik heb gestemd op A, omdat

Het is een mooie combinatie van functioneel en speelsheid. In Noord strak langs de haven en op t eiland in het midden geeft t eiland ook functie en karakter.

Anoniem | 26 april 2018 14:54
Ik heb gestemd op A, omdat

Vind de ronddraai die deze brug maakt erg mooi
De brug bij het timmerpark is een mooi voorbeeld voor deze brug

Anoniem | 25 april 2018 17:04
Ik heb gestemd op D, omdat

Rechtdoor lijkt me het beste want ik wil niet twee keer stijgen als fietser, maar een fietstrap of -lift is wel een heel groot nadeel voor het bestemmingsverkeer naar en van het JAVA-eiland. Bovendien gaat het tweelaags-dek overlast geven aan bestaande appartementen. Eigenlijk lijkt mij een aparte fietsbrug (variant 7) het allerbeste. En ook nog de brug bij het Stenen Hoofd en de voetgangerstunnel bij het Centraal Station! Ja, ik beweeg mij gretig en graag over het IJ. Nu en in de toekomst!

Anoniem | 25 april 2018 10:24
Ik heb gestemd op E, omdat

Een brug over het IJ geeft een unieke en directe mogelijkheid om - letterlijk en figuurlijk - Amsterdam Noord te verbinden met Oost. Een uitstekend initiatief!

Anoniem | 24 april 2018 21:18
Ik heb gestemd op D, omdat

1 minste last voor de bewoners
2 bij het hamerkwartier kan er rekening gehouden worden met de woningen aangezien ze nog niet bestaan

Anoniem | 24 april 2018 21:18
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik vind dit de meest logische variant

Anoniem | 24 april 2018 21:00
Ik heb gestemd op D, omdat

gemakkelijker voor behulpzame mensen en ook voor het verkeer van dienstverleners en eventueel zelfs voor openbaar vervoer

Anoniem | 24 april 2018 20:55
Ik heb gestemd op A, omdat

1 laat het toekomstige park in zijn waarde, optimaal gebruik van de ruimte
2 prettigste fiets ervaring, mooie uitzichten
3 stedelijke allure, spectaculair

Anoniem | 24 april 2018 20:48
Ik heb gestemd op A, omdat

Meest rechte doorgang, voelt als natuurlijk de weg vervolgen. Geen onnodig geslingerd en gedraai. En hij komt in Hamergebied wat toch nog ontwikkeld moet worden.

Anoniem | 24 april 2018 20:39
Ik heb gestemd op D, omdat

1 het past bij de ontwikkeling van het hamerstraat gebied
2 Omdat ik vind dat het een goed idee is dat hij aansluit bij de jan schaffer brug

Anoniem | 24 april 2018 20:27
Ik heb gestemd op E, omdat

Zo min mogelijk hinder voor de bewoners

Anoniem | 24 april 2018 13:16
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik zou sowieso voor de D variant gaan met een directe aansluiting op de Jan Schaeferbrug, dit bevorderd de doorstroom en het fietscomfort en bederft niet het uitzicht voor bewoners aan de kade die tegen een paperclip helling aankijken. De brug lijkt (is) zo ook minder lang, waardoor het psychologisch minder ver is van oost naar noord. Noord ben ik niet zo bekend en heb ik niet direct een mening over, misschien stimuleert een paperclip de ontwikkeling van het gebied direct aan de kade meer.

Anoniem | 24 april 2018 12:00
Ik heb gestemd op A, omdat

Aanlanding in Noord op een wat rustiger stuk maar toch centraal. 1 brug zal trouwens niet genoeg zijn. Ook aan de westkant moet een permanente verbinding in vorm van een brug komen (komst haven stad)
Aan de oostkant Schellingwouderbrug eventueel verbreden met extra strook voor bussen en bredere, beter van autoverkeer gescheiden fietspaden.

Anoniem | 24 april 2018 10:57
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben voor variant E. Naar mijn mening de meest heldere lijn. Geen rare verhoogde brug tussen gebouwen/Hotel Jakarta door op het Java eiland, maar stijgen vanuit het nieuw te maken Java-park.
Aanlanding op het Draka terrein geeft natuurlijk problemen met onteigening - maar aankomen in de nieuwe wijk heeft de voorkeur boven de trukendoos die moet worden opengehaald om aanlanding van varianten A/B/C. Goede inrichting van aanlanding kan in het nieuwe bestemmingplan worden geborgd.

Anoniem | 24 april 2018 10:05
Ik heb gestemd op A, omdat

van beide kanten mogelijkheid om de brug op te gaan.

Anoniem | 24 april 2018 07:17
Ik heb gestemd op A, omdat

Mooiste variant. Sierlijke en logische verbinding

Anoniem | 23 april 2018 23:00
Ik heb gestemd op D, omdat

ik denk dat een aan en afloop zonder 'loops' in de fiets en looppraktijk beter zal werken - maar de aanlanding in noord in ligging midden 1 lijkt me beter aansluiten bij de bestaande wegenstructuur daar - ik bedoel op de Havikslaan - dat rijdt lekker door

Anoniem | 23 april 2018 21:47
Ik heb gestemd op A, omdat

De meeuwenlaan is overzichtelijker aankomen dan de havixlaan en toch centraal. Bij de havixlaan is het druk en zou meer ongelukken genereren.

Anoniem | 23 april 2018 21:41
Ik heb gestemd op C, omdat

Goede aansluiting Havikslaan, nadeel is dat je eerst daalt en dan weer stijgt.

Anoniem | 23 april 2018 21:27
Ik heb gestemd op A, omdat

Meeste ruimte voor de brug op het water.

Anoniem | 23 april 2018 21:08
Ik heb gestemd op A, omdat

De brug moet open kunnen en zo min mogelijk hindernissen voor de watersport en vaartverkeer. Veilig blijven voor watersporters.

Anoniem | 23 april 2018 18:55
Ik heb gestemd op A, omdat

..............................

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Anoniem | 23 april 2018 22:37
Ik heb gestemd op A, omdat

Niemand wil een brug. Tunnel is de mooiste oplossing. De charme van Noord valt weg door brug. De plek van brug is onhandig voor fietsers uit stad. De brug is te hoog en daardoor niet praktisch. Zonde van mooie cruise terminal. Zonde van geld.

Anoniem | 23 april 2018 23:40
Ik heb gestemd op A, omdat

ik ben tegen een brug over het IJ.
Omdat bij de javabrug het stuk van de kop java-eiland verpest wordt, omdat de zeecruisers niet meer kunnen draaien, omdat CS verbinding gaat, omdat elke brug te laag voor de vaart en te stijl voor fietsers is, omdat het alleen maar gevaarlijke situaties oplevert(te water en te fiets), omdat de budgetten nu al belachlijk zijn, omdat bijna niemand een brug wil, omdat je bij de scheaferbrug bijv. al fietsers ziet wegwaaien of afstappen omdat het zo stijl is, omda

Anoniem | 23 april 2018 21:25
Ik heb gestemd op A, omdat

ik ben tegen omdat het een onzinnige plek is. er is het IJplein veer, er is het Oost veer. de meeste mensen gaan van uit centraal noord naar de stad, dus via het buiksloterwegveer . nu een onbetaalbare brug aan de oostkant? geen goed plan! ik ben tegen, en de meeste noorderlingen die ik spreek ook.

Anoniem | 23 april 2018 21:24
Ik heb gestemd op A, omdat

ik ben tegen een brug omdat dat echt veel te veel geld kost. het is bedacht door mensen die niet dagelijks heen en weer varen er wordt te vaak te veel bedacht door de mensen die er niet dagelijks gebruik van maken. de meeste noorderlingen zijn geen voorstander van een brug volgens mij.

Anoniem | 23 april 2018 21:16
Ik heb gestemd op A, omdat

Ruimbaan voor de scheepvaart. Amsterdam is een haven. Een boot die het IJ rond gaat en alle plekken met elkaar verbindt, heeft mijn voorkeur.
De Javabrug gaat van niks naar nergens.
Voorkeurhebben tunnels en eventueel voorzet uitzicht een kabelbaan.

Anoniem | 23 april 2018 23:19
Ik heb gestemd op A, omdat

Een brug is een heel slecht idee, en ook nog met veel te weinig maatschappelijk draagvlak. Beter en goedkoper is een tunnel in combinatie met bv uitbreiding van verbeterde IJ-veren.

Anoniem | 23 april 2018 21:06
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle ontwerpen, ik denk niet dat er zoveel mensen gebruik van gaan maken, dat wordt weggegooid geld

Anoniem | 24 april 2018 04:14
Ik heb gestemd op A, omdat

Sowieso tegen een brug nu. Prioriteit geven aan centrumgebied, daar is het nu al veel te druk. Uitbreiding van de ponten. IJpleinveer aanlanding moet bij CS blijven. "Nu vormen de veerverbindingen een trechtervorm. Wij zien liever rechte lijnen" als het gaat over de veerverbindingen is natuurlijk een idioot argument. Dit argument is serieus genoemd op 1 van de voorlichtingsavonden mbt Hamergebied. Kom achter je tekenprogramma vandaan en kijk naar de huidige praktijk!

Anoniem | 23 april 2018 21:22
Ik heb gestemd op A, omdat

ik ben tegen de brug. het is te duur en zoveel geld kunnen we aan andere mooiere dingen besteden in de stad. de ponten kunnen ons prima vervoeren. ik steek dagelijks soms enkele malen over, heb geen auto, doe alles op de fiets of lopend en zie echt totaal geen heil in welke brug dan ook.

Anoniem | 24 april 2018 08:27
Ik heb gestemd op A, omdat

Brug kost te veel, tunnel beter. Passagiersterminal verplaatsen = geld weggooien, staat er nog niet eens zo lang. Hoge bruggen zoals de Nesciobrug zijn griezelig om overheen te fietsen. De laatste keer dat ik er overheen fietste, weken lollige pubers op een scooter even goed uit naar links, scheelde niet veel of ik had over de leuning gegaan. Ik durf niet meer. Rijk en provincie zijn ook tegen, waarom doet ons stadsbestuur altijd wat zij zelf willen?

Anoniem | 23 april 2018 18:58
Ik heb gestemd op A, omdat

Het geeft verstoring van de omgeving
Denk niet dat er genoeg mensen gebruik van zullen maken om het financieel aantrekkelijk te maken
Leg er gewoon een pontje neer

Anoniem | 24 april 2018 10:44
Ik heb gestemd op A, omdat

Gevaar voor scheepvaart, hoge kosten, geen Sail Amsterdam meer mogelijk, bruggen zijn te hoog, te ver weg van het CS, zeker voor voetgangers, bewoners zijn tegen komst van brug naast hun huis etc.

Anoniem | 24 april 2018 23:44
Ik heb gestemd op B, omdat

Als raadslid heb ik vaak gewaarschuwd voor planningsoptimisme Denk aan NoordZuidlijn, Stedelijk etc. Te lage begrotingen en te weinig onderbouwing. Ook deze keer weer een plan waarvan onvoldoende onderzocht is of fietsers er gebruik van gaan maken. Met de Noord-Zuidlijn, de pontjes en de wegen is er al voldoende verbinding tussen Noord en Oost en centrum. we konden het onzinnige kunstwerk in de Bogortuin tegenhouden. Nu de fietsbrug.

Anoniem | 23 april 2018 22:55
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen alle liggingen, namelijk als je op de plaats van het schooltje op kop van java ligt (wat over 1,5 jaar weg is), 3 nieuwe ponten aanlegt, je de druk achter CS verlaagt en dat er voldoende oversteek is voor deze fietsers/brommers en veel voordeliger is dan een brug bouwen en een PTA opheffen!

Anoniem | 23 april 2018 21:42
Ik heb gestemd op F, omdat

Maximale schade (uitzicht) voor bewoners van Java-eiland, niet doen.

Anoniem | 23 april 2018 21:16
Ik heb gestemd op A, omdat

Liever (nog) geen brug. Liever experimenteren met veerboten en op basis van die statistieken een keuze maken. Minder keuzes op aannames en meer op statistiek. Als er toch een brug komt, een mobiele brug, voor als de vraag toch te laag is.

Anoniem | 23 april 2018 21:21
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle varianten, het wordt een chaos op de huidige brug en gaat teveel geld kosten. De last op de pond maar buiksloterweg gaat niet verlicht worden.

Anoniem | 23 april 2018 20:58
Ik heb gestemd op F, omdat

1, loopt voor het uitzicht van 125 woningen langs.
2, wachtende schepen voor het beweegbare deel stoten meer fijnstof uit recht voor 125 woningen dan doorgaande scheepvaart

Anoniem | 23 april 2018 20:16
Ik heb gestemd op A, omdat

Niet te overbruggen als gewone fietsers

Anoniem | 24 april 2018 12:42
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen bruggen in het algemeen! Variant A gaat pal langs huizen aan de noordkant en over een haven. Niemand die ik ken zal er gebruik van maken omdat ze (net als veel andere noordelingen) niets te zoeken hebben op Java eiland. Het is veel sneller om via de pont naar centraal te gaan.

Anoniem | 24 april 2018 08:54
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle varianten en voor een tunnel

Anoniem | 24 april 2018 08:37
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben TEGEN een brug! Gewoon een tunnel zoals in vele steden in Nederland, met aan beide zijden een medewerker (toezicht) en een roltrap. Deze tunnel is dan voor voetgangers alsmede fietsers.
De projectie van 20.00-30.000 fietsers per dag over een brug is complete onzin (#egotripperij) het handjevol wat er zomers bij windstil zin in heeft de brug te pakken weegt niet op tegen de geldverspilling, het zal verworden tot een brommerbrug, zoals de Nesciobrug, vanwege gebrek aan toezicht/handhaving.

Anoniem | 23 april 2018 22:53
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik ben tegen alle liggingen, namelijk als je op de plaats van het schooltje op kop van java ligt (wat over 1,5 jaar weg is), 3 nieuwe ponten aanlegt, je de druk achter CS verlaagt en dat er voldoende oversteek is voor deze fietsers/brommers en veel voordeliger is dan een brug bouwen en een PTA opheffen!

Anoniem | 23 april 2018 22:55
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben tegen alle liggingen, namelijk als je op de plaats van het schooltje op kop van java ligt (wat over 1,5 jaar weg is), 3 nieuwe ponten aanlegt, je de druk achter CS verlaagt en dat er voldoende oversteek is voor deze fietsers/brommers en veel voordeliger is dan een brug bouwen en een PTA opheffen!

Anoniem | 23 april 2018 21:25
Ik heb gestemd op A, omdat

Zonde van de openheid van het in. Er zitten veel haken en ogen aan elke variant. Voorkeur voor een tunnel. Als er een brug komt een directe brug zonder lussen. Laat dan de brug alleen voor het fietsverkeer, ivm de drukte en veiligheid. Te smal voor een brug.

Anoniem | 23 april 2018 22:55
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben tegen alle liggingen, namelijk als je op de plaats van het schooltje op kop van java ligt (wat over 1,5 jaar weg is), 3 nieuwe ponten aanlegt, je de druk achter CS verlaagt en dat er voldoende oversteek is voor deze fietsers/brommers en veel voordeliger is dan een brug bouwen en een PTA opheffen!

Anoniem | 23 april 2018 22:51
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle liggingen, namelijk als je op de plaats van het schooltje op kop van java ligt (wat over 1,5 jaar weg is), 3 nieuwe ponten aanlegt, je de druk achter CS verlaagt en dat er voldoende oversteek is voor deze fietsers/brommers en veel voordeliger is dan een brug bouwen en een PTA opheffen!

Anoniem | 23 april 2018 22:43
Ik heb gestemd op A, omdat

te dicht bij de motorwal en de huizen en lijkt belemmerend voor de haven daar.
Gewoon geen brug!!!

Anoniem | 23 april 2018 21:07
Ik heb gestemd op A, omdat

Het is verkeers technisch geen goed idee. Onvoldoende over nagedacht. Het kruispunt op de Piet Hein kade wordt te gevaarlijk.

Anoniem | 24 april 2018 08:40
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben TEGEN een brug! Gewoon een tunnel zoals in vele steden in Nederland, met aan beide zijden een medewerker (toezicht) en een roltrap. Deze tunnel is dan voor voetgangers alsmede fietsers.
De projectie van 20.00-30.000 fietsers per dag over een brug is complete onzin (#egotripperij) het handjevol wat er zomers bij windstil zin in heeft de brug te pakken weegt niet op tegen de geldverspilling, het zal verworden tot een brommerbrug, zoals de Nesciobrug, vanwege gebrek aan toezicht/handhaving.

Anoniem | 25 april 2018 16:07
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle varianten. Hier een brug is voor niemand echt een oplossing. Liever een tunnel achter het CS/IJplein. Dat lost de drukte op de ponten duurzaam op én sluit aan op huidige routes van fietsers en voetgangers. Een tunnel is goedkoper dan brug en PTA verplaatsen samen.

Anoniem | 24 april 2018 20:54
Ik heb gestemd op F, omdat

Geen toegang tot verhoogde brug voor fietsers vanaf Java eiland. Wel de tosaristraat die half wordt overkapt (leefbaarheid) voor een brug waar het hele eiland geen gebruik van kan maken!?

Anoniem | 24 april 2018 12:43
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik ben tegen bruggen in het algemeen! Niemand die ik ken zal er gebruik van maken omdat ze (net als veel andere noordelingen) niets te zoeken hebben op Java eiland. Het is veel sneller om via de pont naar centraal te gaan.

Anoniem | 24 april 2018 08:41
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben TEGEN een brug! Gewoon een tunnel zoals in vele steden in Nederland, met aan beide zijden een medewerker (toezicht) en een roltrap. Deze tunnel is dan voor voetgangers alsmede fietsers.
De projectie van 20.00-30.000 fietsers per dag over een brug is complete onzin (#egotripperij) het handjevol wat er zomers bij windstil zin in heeft de brug te pakken weegt niet op tegen de geldverspilling, het zal verworden tot een brommerbrug, zoals de Nesciobrug, vanwege gebrek aan toezicht/handhaving.

Anoniem | 23 april 2018 22:54
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik ben tegen alle liggingen, namelijk als je op de plaats van het schooltje op kop van java ligt (wat over 1,5 jaar weg is), 3 nieuwe ponten aanlegt, je de druk achter CS verlaagt en dat er voldoende oversteek is voor deze fietsers/brommers en veel voordeliger is dan een brug bouwen en een PTA opheffen!

Anoniem | 25 april 2018 22:55
Ik heb gestemd op A, omdat

Zie www.overdekop.wordpress.com Een vlammend betoog tegen de brug en voor een tunnel!

Anoniem | 25 april 2018 11:56
Ik heb gestemd op B, omdat

Wat is een fietstrap?
Geen brug maar een tunnel tussen CS en Noord want daar is de grootste drukte en in het westelijk havengebied. De verbinding aan de oostzijde is op dit moment het minst qua verkeersstroom

Anoniem | 24 april 2018 22:53
Ik heb gestemd op F, omdat

U geen rekening houdt met de bewoners bij de Jan Schaefferbrug.

Anoniem | 24 april 2018 08:38
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik ben TEGEN een brug! Gewoon een tunnel zoals in vele steden in Nederland, met aan beide zijden een medewerker (toezicht) en een roltrap. Deze tunnel is dan voor voetgangers alsmede fietsers.
De projectie van 20.00-30.000 fietsers per dag over een brug is complete onzin (#egotripperij) het handjevol wat er zomers bij windstil zin in heeft de brug te pakken weegt niet op tegen de geldverspilling, het zal verworden tot een brommerbrug, zoals de Nesciobrug, vanwege gebrek aan toezicht/handhaving.

Anoniem | 25 april 2018 09:24
Ik heb gestemd op A, omdat

Er zijn veel te veel verschillende verkeersstromen naar en van de stad om dit allemaal over 1 brug te laten verlopen. Nu wordt er een zeer dure brug gebouwd die maar door een relatief beperkt aantal (brom)fietsers gebruikt gaat worden. Alleen wanneer alle pontjes afgeschaft worden kun je al het (brom)fiets verkeer dwingen om gebruik te maken van die brug, en deze zeer dure aanschaf verantwoorden. Willen we dat? Alle pontjes opheffen? En het weidse en unieke uitzicht over het IJ ook?

Anoniem | 24 april 2018 23:39
Ik heb gestemd op A, omdat

een tunnel leg je aan op het meest drukke punt mensen willen van Noord naar het centraal en niet naar het Java-eiland om in de stad te komen

Anoniem | 24 april 2018 17:54
Ik heb gestemd op A, omdat

Een brug is een aanfluiting ,wil niemand dus tunnel graag

Anoniem | 24 april 2018 15:13
Ik heb gestemd op F, omdat

Dit is de meest verschrikkelijke voor de huidige bewoners. Ik zou graag variant 7 onderzocht willen zien, vanaf de TGA naar de kop en vandaar naar de Motorwal. Je kunt overwegen om op hoogte een heel mooi uitkijkterras aan de fietsbrug te verbinden, bij de luie trappen en de liften, op de kop van het Java-eiland. Vanwaar je prachtig uitzicht hebt.

Anoniem | 24 april 2018 12:44
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik ben tegen bruggen in het algemeen! Variant C gaat net als variant A pal langs huizen aan de noordkant en over een haven. Niemand die ik ken zal er gebruik van maken omdat ze (net als veel andere noordelingen) niets te zoeken hebben op Java eiland. Het is veel sneller om via de pont naar centraal te gaan.

Anoniem | 24 april 2018 08:40
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben TEGEN een brug! Gewoon een tunnel zoals in vele steden in Nederland, met aan beide zijden een medewerker (toezicht) en een roltrap. Deze tunnel is dan voor voetgangers alsmede fietsers.
De projectie van 20.00-30.000 fietsers per dag over een brug is complete onzin (#egotripperij) het handjevol wat er zomers bij windstil zin in heeft de brug te pakken weegt niet op tegen de geldverspilling, het zal verworden tot een brommerbrug, zoals de Nesciobrug, vanwege gebrek aan toezicht/handhaving.

Anoniem | 29 april 2018 15:14
Ik heb gestemd op E, omdat

Deze brug kent alleen maar VERLIEZERS. Fietsers moeten enorm klimmen. Dalen. En weer enorm klimmen. Door veel lussen en een “PAPERCLIP”. Voor Java eiland is deze variant een totale ADERLATING: voor bewoners geen uitzicht meer en veel overlast. Voor Amsterdam bovendien een gemiste kans: geen brug van architectureel wereldniveau maar een nare, gevaarlijke slingerbrug met veel wind en veel snel (scooter)verkeer aan beide kanten naar beneden raast en elkaar midden tegenkomt.

Anoniem | 29 april 2018 15:00
Ik heb gestemd op A, omdat

Deze brug kent alleen maar verliezers. Voor fietsers enorm veel klimmen. Dalen. En weer enorm klimmen. En veel lussen. In Noord geen Jachthaven meer. In Java eiland voor bewoners geen uitzicht meer. Gemiste kans voor Amsterdam: geen mooie brug van architectureel wereldniveau maar een rare, nare slingerbrug. En uiteindelijk voor mensen die naar de overkant willen veel slechter dan tunnel of ponten (want 3x per uur 10 min open).

Anoniem | 29 april 2018 13:56
Ik heb gestemd op E, omdat

Een brug ontsiert, is duur, teveel veranderingen zoals veplaatsen PTA, niet praktisch, te steil, gevaarlijke situaties.

Een tunnel? Ja!

Anoniem | 29 april 2018 13:55
Ik heb gestemd op D, omdat

Een brug ontsiert, is duur, teveel veranderingen zoals veplaatsen PTA, niet praktisch, te steil, gevaarlijke situaties.

Een tunnel? Ja!

Anoniem | 26 april 2018 10:33
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen A-variant want ik ben tegen een brug en voor ondertunneling.

Anoniem | 24 april 2018 19:27
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen variant A, want ook woon ik bij het begin van de brug, ik blijf toch met de pont varen, want bij het Java eiland uitkomen is voor mij helemaal niet handig en ik denk dat hebben vele mensen. Ik wil helemaal geen brug eigenlijk.

Anoniem | 24 april 2018 15:03
Ik heb gestemd op B, omdat

ik wil variant 7. En ik vind het raar dat je alleen kunt reageren op de gegeven varianten, terwijl er andere mogelijkheden zijn.

Anoniem | 29 april 2018 13:55
Ik heb gestemd op C, omdat

Een brug ontsiert, is duur, teveel veranderingen zoals veplaatsen PTA, niet praktisch, te steil, gevaarlijke situaties.

Een tunnel? Ja!

Anoniem | 26 april 2018 16:21
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen elke variant HET IJ MOET OPEN BLIJVEN Nut en noodzaak van een brug ? Echt achtelijk

Anoniem | 24 april 2018 15:04
Ik heb gestemd op C, omdat

ik ben voor variant 7. De hooggeplaatste bruggen vind ik krankzinnig, een enorme klap in het gezicht van de huidige bewoners.

Anoniem | 29 april 2018 15:23
Ik heb gestemd op F, omdat

Deze variant geeft maximale overlast voor de bewoners van Java eiland: de brug ligt recht voor de huizen aan de Sumatrakade en er ligt geen kanaal tussen. Daarnaast is deze brug ook nog eens onaantrekkelijk voor fietsers: een slinger op Java eiland en een bizarre paperclip slinger in Noord.

Anoniem | 29 april 2018 13:56
Ik heb gestemd op F, omdat

Een brug ontsiert, is duur, teveel veranderingen zoals veplaatsen PTA, niet praktisch, te steil, gevaarlijke situaties.

Een tunnel? Ja!

Anoniem | 29 april 2018 10:20
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen elke brug. Laten we eerst eens kijken wat de noord-zuid lijn doet. Dan maar eens nadenken of een klimbrug opweegt tegen een ferry. Misschien bij de locaties ook de helling aangeven?

Anoniem | 26 april 2018 15:10
Ik heb gestemd op A, omdat

Graag in de enquête de optie om aan te geven dat de 6 opties niet volstaan.

Anoniem | 24 april 2018 19:08
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen variant A, omdat ik er nu nog lekker rustig op de Motorwal woon en er geen in zin heb om door mijn raam uitzicht op een brug te hebben en ik wil niet dat het haventje op de Motorkanaal voor een brug moet sneuvelen. Ik ben trouwens voor een tunnel en/of fietsers door de Ij-tunnel.

Anoniem | 24 april 2018 08:39
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik ben TEGEN een brug! Gewoon een tunnel zoals in vele steden in Nederland, met aan beide zijden een medewerker (toezicht) en een roltrap. Deze tunnel is dan voor voetgangers alsmede fietsers.
De projectie van 20.00-30.000 fietsers per dag over een brug is complete onzin (#egotripperij) het handjevol wat er zomers bij windstil zin in heeft de brug te pakken weegt niet op tegen de geldverspilling, het zal verworden tot een brommerbrug, zoals de Nesciobrug, vanwege gebrek aan toezicht/handhaving.

Anoniem | 1 mei 2018 12:32
Ik heb gestemd op F, omdat

Een brug is onzinnig vanwege hoge klimpercentage en de moeizame inpassing in bestaande bebouwing. Buit de de kwalitiet van het pontverkeer uit. Pontje nemen is minder moeite voor fietser en is een veel leukere ervaring! Pas het pontverkeer aan op behoeften. Is iemand wel eens op het idee gekomen dat een pont niet alleen heen en weer hoeft te varen maar ook een rondje kan varen (=busboot)? Bij uitbreiding capaciteit kan zo efficient vervoersnetwerk over water worden gecreerd.

Anoniem | 29 april 2018 13:55
Ik heb gestemd op B, omdat

Een brug ontsiert, is duur, teveel veranderingen zoals veplaatsen PTA, niet praktisch, te steil, gevaarlijke situaties.

Een tunnel? Ja!

Anoniem | 28 april 2018 20:20
Ik heb gestemd op E, omdat

veel reageerders zeggen GEEN brug te willen. ik heb ook andere plannen, maar we zijn daar mee te laat. het bestuur stuurt aan op een brug. de sprong naar noord is goed; fietsvoorziening is goed. zitten we echter niet straks met een dure brug, die ingewikkeld, onmogelijk en onneembaar is en naar 'nergens' gaat? en met een brug die de omgeving (java eiland) heel erg aantast. kan het bestuur nog eens heroverwegen?

Anoniem | 24 april 2018 21:18
Ik heb gestemd op A, omdat

Alle grachtvarianten geven een onmogelijke verkeerssituatie: onder de jan schaeffer brug komt een ophoping van fietsen.

Anoniem | 24 april 2018 15:06
Ik heb gestemd op D, omdat

ik wil variant 7 uitgezocht zien. Zolang dat alternatief niet is uitgezocht, vind ik dit allemaal veel te voorbarig.

Anoniem | 7 mei 2018 20:47
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle varianten met de Jan Schaeferbrug als aanloop. Dat is niet snel, veilig en makkelijk naar de overkant. Een tunnel/ponten voldoen wel of alternatief 7. Bovendien stoort me dat er een keuze wordt gevraagd terwijl nog veel onbekend/onuitgewerkt is.
Mijn uitgebreide argumenten en overwegingen passen hier niet en worden per mail gestuurd naar de omgevingsmanager met het verzoek het als link aan deze reactie toe te voegen. Zodat ook anderen het mee kunnen wegen in hun reacties.

Anoniem | 29 april 2018 15:14
Ik heb gestemd op A, omdat

Deze variant is zeer ongunstig voor de belangrijkste doelgroep: de fietser. Eerst de klim over de Schaeferbrug, dan moet er opnieuw geklommen worden via de lange slinger op java eiland, en ook de noordkant is geen rechte lijn.
Naast de fietsers is de brug ook nog eens funest voor Java eiland, de brug gaat zowel door het park als voor de huizen aan de Sumatrakade langs.

Anoniem | 28 april 2018 18:36
Ik heb gestemd op A, omdat

Zie www.overdekop.wordpress.com Een vlammend betoog tegen de brug en voor een tunnel! LEES HET!!!!

Weg met de bruggen, belachelijk idee.

Anoniem | 23 april 2018 21:38
Ik heb gestemd op A, omdat

Liever jachthaven daar houden, aanbrug aan de zuidkant kost veel ruimte op de kop van Java

Anoniem | 23 april 2018 20:39
Ik heb gestemd op E, omdat

Teveel bochten, niet handig in het spitsuur.

Anoniem | 15 mei 2018 14:08
Ik heb gestemd op F, omdat

Elk van de 6 gepresenteerde varianten heeft onaanvaardbare gevolgen. Daarom graag onderzoek variant 7. Dus een brug van het Vriesseveem (bij de Piet Heinkade) via het Javapark naar Noord. In het park alleen trappen en een lift, fietsers kunnen omfietsen. Bij Vriesseveem is de stoep extreem breed. Dus is er ruimte voor een mooie fietsrotonde om in te voegen. Het gevaar van kruispunt de Zwijger wordt daarmee gespreid. Het te smalle viaduct Kattenburgstraat blijft in alle varianten een probleem.

Anoniem | 9 mei 2018 23:32
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen elk variant. Dit is een typisch voorbeeld van een idee die iemand persoonlijk leuk vind en dan argumenten voor bij elkaar zoekt en elk argument tegen negeert. Deze brug zal alleen iets gebruikt worden als men door afschaffen van de pondjes gedwongen wordt. De meeste Amsterdammers hebben een duidelijk voorkeur voor pondjes, die ook karakteristiek zijn voor de stad.
Daarnaast is de Schaeferbrug helemaal niet gemaakt voor dit soort verkeersstromen. Nu al is er overlast door de brug

Anoniem | 7 mei 2018 21:16
Ik heb gestemd op D, omdat

Liefst een tunnel. Deze variant lijkt ideaal voor fietsers maar creeert narigheid bij wachjten voor openstaande brug. Nautisch verslechtering, schepen moeten zich wurmen door Djakartagracht met 2 bruggen dus veel oponthoud.

Anoniem | 5 mei 2018 09:10
Ik heb gestemd op F, omdat

Een brug is loeiduur, teveel veranderingen zoals veplaatsen PTA, absoluut niet praktisch (zal door veel minder mensen gebruikt worden dan voorgespiegeld wordt), te steil, veel te ver weg voor het gros van de bewoners en verstoort voor vele, vele bewoners het uitzicht.
Wees verstandig, leg een tunnel aan.

Anoniem | 1 mei 2018 12:32
Ik heb gestemd op D, omdat

Een brug is onzinnig vanwege hoge klimpercentage en de moeizame inpassing in bestaande bebouwing. Buit de de kwalitiet van het pontverkeer uit. Pontje nemen is minder moeite voor fietser en is een veel leukere ervaring! Pas het pontverkeer aan op behoeften. Is iemand wel eens op het idee gekomen dat een pont niet alleen heen en weer hoeft te varen maar ook een rondje kan varen (=busboot)? Bij uitbreiding capaciteit kan zo efficient vervoersnetwerk over water worden gecreerd.

Anoniem | 29 april 2018 15:16
Ik heb gestemd op F, omdat

Veel fietsers zullen denken dat de bedenker van deze brug schizofreen is: de brug spaart geen moeite om een extra klimtocht te vermijden, maar leidt fietsers wel langs lange slinger en PAPERCLIP-constructies. Voor bestaande bouw gaat deze brug maximaal voor huizen langs (125 woningen). Waarom gaat deze brug niet gewoon rechtdoor, zal de vraag blijven die op ieders lippen zal blijven branden? Voor wie is deze brug, gemaakt met zoveel konkels en KRONKELS?

Anoniem | 25 april 2018 22:56
Ik heb gestemd op A, omdat

Zie www.overdekop.wordpress.com Een vlammend betoog tegen de brug en voor een Tunnel.

Anoniem | 24 april 2018 20:08
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen variant 7, want ik woon op de Motorwal en wil daar geen brug, ik wil de rust niet kwijt en dat gebeurd zeker met een brug in de straat.

Anoniem | 24 april 2018 15:08
Ik heb gestemd op E, omdat

de oostvariant is de meest verschrikkelijke voor huidige bewoners. Onacceptabel. Eerst variant 7 uitzoeken. En niet al deze varianten als een fait accompli presenteren.

Anoniem | 8 mei 2018 16:59
Ik heb gestemd op A, omdat

Geen brug. Meer ponten en parkeerplekken. Fietsen op een brug is niet te doen, zeker met slecht weer.

Anoniem | 8 mei 2018 15:56
Ik heb gestemd op A, omdat

Tunnel in het centrum trekt het meeste verkeer, dus liever een tunnel dan een brug

Anoniem | 8 mei 2018 15:24
Ik heb gestemd op A, omdat

Geen brug. Het kost meer dan het oplevert. En met het Nederlandse weer is het niet goed te fietsen.

Anoniem | 6 mei 2018 15:14
Ik heb gestemd op A, omdat

Liever helemaal geen brug geen goed plan te veel fietsers te gevaarlijk

Anoniem | 5 mei 2018 18:20
Ik heb gestemd op A, omdat

Elke variant die niet de hoogte van de Jan Schaeffer hergebruikt is gedoemd te mislukken. Wie gaat er met zijn fiets eerst de Jan Schaeffer beklimmen, naar beneden, dan die megahoge javabrug beklimmen, noordooster tegen, lekker snel thuis zo, en iedereen kan dit, heerlijk die route. Gaan weinig mensen gebruiken. Zelfde geldt voor nieuwe gracht, dan moeten fietsers wachten voor de bruggetjes tot al die zeilbootjes er door zijn. Beter geen brug, niemand zit sowieso op deze route te wachten...

Anoniem | 2 mei 2018 01:06
Ik heb gestemd op A, omdat

Er moet geen brug komen totaal niet denk na voor er weer een blunder wordt begaan zo veel mensen tegen een brug luister er na jullie slopen Amsterdam

Anoniem | 1 mei 2018 12:31
Ik heb gestemd op A, omdat

Een brug is onzinnig vanwege hoge klimpercentage en de moeizame inpassing in bestaande bebouwing. Buit de de kwalitiet van het pontverkeer uit. Pontje nemen is minder moeite voor fietser en is een veel leukere ervaring! Pas het pontverkeer aan op behoeften. Is iemand wel eens op het idee gekomen dat een pont niet alleen heen en weer hoeft te varen maar ook een rondje kan varen (=busboot)? Bij uitbreiding capaciteit kan zo efficient vervoersnetwerk over water worden gecreerd.

Anoniem | 29 april 2018 15:22
Ik heb gestemd op E, omdat

Deze variant is funest voor de belangrijkste doelgroep: de fietser. Eerst de klim over de Schaeferbrug, dan moet er opnieuw geklommen worden via de lus op java eiland om tot slot te eindigen in een bizarre paperclip slinger in Noord.
Naast de fietsers is de brug ook nog eens slecht voor de bewoners van Java eiland, de brug ligt recht voor de huizen aan de Sumatrakade en er ligt geen kanaal tussen.

Anoniem | 29 april 2018 13:54
Ik heb gestemd op A, omdat

Een brug ontsiert, is duur, teveel veranderingen zoals veplaatsen PTA, niet praktisch, te steil, gevaarlijke situaties.

Een tunnel? Ja!

Anoniem | 26 april 2018 10:38
Ik heb gestemd op B, omdat

ik ben tegen B variant, want ik ben voor ondertunneling.

Anoniem | 26 april 2018 10:33
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen A-variant want ik ben tegen een brug en voor ondertunneling.

Anoniem | 24 april 2018 20:25
Ik heb gestemd op E, omdat

Er zijn te veel lussen in deze brug.

Anoniem | 16 mei 2018 08:28
Ik heb gestemd op F, omdat

Bijlage 1D van het voorkeursbesluit op pagina 11 in paragraaf 2.3 staat in opdracht van gemeente zelf: 'Stedenbouwkundig is deze oplossing niet goed inpasbaar. Enerzijds omdat het gebied waarin de brug aan de noordzijde aanlandt geen eigendom is van de gemeente, anderzijds omdat de bewoners van Kop Java dan een grote aanlandingsconstructie voor de deur krijgen.' Verschrikkelijk om te zien dat belastinggeld op deze manier over de balk wordt gegooid door toch deze variant op te voeren.

Anoniem | 8 mei 2018 15:18
Ik heb gestemd op A, omdat

Helemaal geen brug. Is met storm ook gevawrlij. En de PTA moet dan weg, dat is zonde.

Anoniem | 7 mei 2018 15:00
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle varianten van een brug, zoals aangegeven.
Dood zonde en vooral een enorme verspilling om zoveel geld aan een nieuwe brug te besteden. Mijn voorkeur gaat uit naar het uitbreiden van extra-pont verbindingen met Noord. Dat lijkt mij een verstandige en bewoners vriendelijkere oplossing. Laat de rust op het Java-eiland blijven.
Ik kies voor behoud van PTA en cruise-schepen. Ook geldverspilling om zo een nieuw gebouw te verplaatsen.

Anoniem | 6 mei 2018 23:22
Ik heb gestemd op A, omdat

Tegenwoordig worden goede besluiten gebaseerd op data. Waar is het bewijs dat er behoefte is aan deze route? Ga eens een dagje meten hoeveel mensen de oostveer pakken. Prima voor een veer, maar bij lange na niet voor een brug. Een nieuwe woonwijk gaat dat niet veranderen. Alleen als je grote stromen verwacht, heeft een brug nut.

Anoniem | 6 mei 2018 13:10
Ik heb gestemd op F, omdat

Moeten we binnenkort weer stemmen ? Dan worden deze niet gefundeerde brugplannen meteen weggestemd want ieder weldenkend mens ziet de nadelen opstapelen en de voordelen afnemen..

Anoniem | 3 mei 2018 14:29
Ik heb gestemd op A, omdat

Milieuvervuiling, drukte, lawaai en verkeersopstoppingen; gemotoriseerd verkeer met draaiende motoren.
Ik ben tegen alle bruggen en voor uitbreiding van veerpontjes

Anoniem | 1 mei 2018 12:32
Ik heb gestemd op E, omdat

Een brug is onzinnig vanwege hoge klimpercentage en de moeizame inpassing in bestaande bebouwing. Buit de de kwalitiet van het pontverkeer uit. Pontje nemen is minder moeite voor fietser en is een veel leukere ervaring! Pas het pontverkeer aan op behoeften. Is iemand wel eens op het idee gekomen dat een pont niet alleen heen en weer hoeft te varen maar ook een rondje kan varen (=busboot)? Bij uitbreiding capaciteit kan zo efficient vervoersnetwerk over water worden gecreerd.

Anoniem | 1 mei 2018 12:32
Ik heb gestemd op C, omdat

Een brug is onzinnig vanwege hoge klimpercentage en de moeizame inpassing in bestaande bebouwing. Buit de de kwalitiet van het pontverkeer uit. Pontje nemen is minder moeite voor fietser en is een veel leukere ervaring! Pas het pontverkeer aan op behoeften. Is iemand wel eens op het idee gekomen dat een pont niet alleen heen en weer hoeft te varen maar ook een rondje kan varen (=busboot)? Bij uitbreiding capaciteit kan zo efficient vervoersnetwerk over water worden gecreerd.

Anoniem | 1 mei 2018 12:32
Ik heb gestemd op B, omdat

Een brug is onzinnig vanwege hoge klimpercentage en de moeizame inpassing in bestaande bebouwing. Buit de de kwalitiet van het pontverkeer uit. Pontje nemen is minder moeite voor fietser en is een veel leukere ervaring! Pas het pontverkeer aan op behoeften. Is iemand wel eens op het idee gekomen dat een pont niet alleen heen en weer hoeft te varen maar ook een rondje kan varen (=busboot)? Bij uitbreiding capaciteit kan zo efficient vervoersnetwerk over water worden gecreerd.

Anoniem | 28 april 2018 20:01
Ik heb gestemd op C, omdat

ik moet het steeds weer zeggen. het gaat niet werken. befietsen is schier onmogelijk. een paperclips!!! dat wil een fietser toch niet. een trap is al eveneens onmogelijk en een lift. ik verwacht niet dat er een lift is van voldoende kwaliteit.

Anoniem | 24 april 2018 20:51
Ik heb gestemd op E, omdat

Onmogelijk ontwerp. Veel overlast omwoners aan beide zijden.

Anoniem | 23 april 2018 20:56
Ik heb gestemd op B, omdat

Niet bereikbaar voor bewoners eiland en achterliggende gebieden die nu over het doorgaande fietspad van het Java-eiland komen

Anoniem | 15 mei 2018 23:15
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen de F Oost omdat het te veel overlast zal geven aan de leefomgeving en veel te dicht tegen de woningen komt.Geluidsoverlast en luchtvervuiling van de scooters. Files in de Tosaristraat als de brug open staat de scooters bijna letterlijk 'ín de woonkamer'.Er is héél erg veel scheepvaartverkeer, het zal snel voor opstoppingen zorgen.Dit stuk Ij is de verbinding tussen de haven van Amsterdam en de belangrijkste binnenlandse scheepvaart routes.De haven zal door de opstoppingen krimpen

Anoniem | 15 mei 2018 23:06
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben tegen deze variant want hij ligt veel te dicht op de woning aan de Sumatrakade en de Tosaristraat. Veel overlast voor de bewoners. De brug ligt op 13 meter van de huizen. Er zal veel geluidsoverlast en luchtvervuiling zijn. Het uitzicht is weg.

Anoniem | 15 mei 2018 22:57
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik ben tegen een brug omdat het té belastend is voor de leefomgeving.Geluidsoverlast en luchtvervuiling van de scooters en de boten die moeten wachten op de brug die open staat.De scheepvaart zal veel overlast van de brug ervaren. Wachtende rijen fietsers en scooters die in een keer allemaal tegelijk de brug over moeten als de brug dicht gaat.Het kruispunt op de Piet Heinkade is nu al een gevaarlijk overbelast kruispunt. Op de brug is het gevaarlijk i.v.m de wind.Het prachtige IJ wordt ontsierd.

Anoniem | 15 mei 2018 22:39
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben tegen een brug die over de Jan Scheaferbrug begint. Het is daar veel te smal en er zijn verkeers(veiligheidissues). Ook op de kruising bij de Piet Heinkade. Het is nu al te druk laat staan als er een woon- werkverkeer stroom van en naar Noord en vice versa loopt.

Bij een dergelijke 'fietsersstroom' hoort bovendien een verbod van scooters met bezine motoren wegens stank en geluidsoverlast.

Anoniem | 15 mei 2018 22:15
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen de komst van elke brug.

Anoniem | 15 mei 2018 16:32
Ik heb gestemd op D, omdat

Alle varianten hebben hetzelfde probleem. De planogische volgorde is verkeerd. Eerst wordt de bebouwing gepland en daarna pas de hoofd-infrastructuur. Als we dan eerlijk zijn, moeten we tot de conclussie komen dat de verbinding java-eiland/hamerkwartier niet geschikt is voor een brug.

De Tosaristraat is te smal voor de verhoogte ligging, kruispunt piet heinkade vol, een park in de schaduw van de brug en het stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe woonwijk wordt niet aangepast op aanbrug.

Anoniem | 14 mei 2018 14:06
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen een brug als verbinding naar Noord.
Volgens mij kan je beter op één of meerder plekken een tunnel verbinding maken. Bijvoorbeeld beginnend van het Stenen Hoofd.
Dat je bijvoorbeeld vanaf de Waterpolitie langs de kade fiets en je, waarnu de tijdelijke pont naar het NDSM terrein vanaf vaart, onder het Stenen Hoofd terecht komt om in een tunnel naar Noord te gaan. En dat later het Stenen Hoofd een mooie strook groen wordt met een goede bestemming voor allen. Idem andere zijde.

Anoniem | 14 mei 2018 13:26
Ik heb gestemd op F, omdat

Combinatie van tegen-punten: onacceptabel voor de bewoners Tosaristraat/Sumatrakade die een fietspad voor hun raam krijgen en gevaarlijke slingerroutes aan beide kanten van het IJ

Anoniem | 13 mei 2018 12:11
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben TEGEN alle 6 varianten. Het plan is om het fietspad op de nieuwe Javabrug 8 a 10 m breed te maken, maar het aansluitend fietspad op Jan Schaeffer brug is veel smaller, waardoor je hele gevaarlijke situaties kunt krijgen bij het afdalen vanuit Noord (fuik). En nu al is de doorgang door pakhuis Willem de Zwijger aan de smalle kant.
Daarom ben ik voor variant 7, de brug van de PTA via de kop van Java. Deze geeft ook veel minder overlast voor bewoners van het JAVA eiland.

Anoniem | 8 mei 2018 22:04
Ik heb gestemd op A, omdat

De komst van een brug heeft geen meerwaarde voor de stad. Het is op vele andere manieren mogelijk om de verbinding tussen Noord en de stad te verbeteren. Meer pontjes en aanlandingsplaatsen, eventueel een tunnel (bijv alleen voor brommers / scooters die dan niet meer op de pontjes hoeven) of het aanpassen van de IJ-tunnel naar 30 km/uur zone + scooters, openen van station Sixhaven en dan ben je al een heel eind. Het geld kan veel beter verdeeld worden over vele jaren ipv 1 hele dure brug.

Anoniem | 7 mei 2018 21:18
Ik heb gestemd op F, omdat

Kies toch voor een tunnel!!!!. Deze variant van een foute brug is nautisch wellicht het beste, maar de afrit in Noord is meer iets voor de Efteling dan serieus fietspad en op het Javaeiland onaangenaam vanwege de bewoners aldaar

Anoniem | 7 mei 2018 21:14
Ik heb gestemd op C, omdat

Kies toch voor een tunnel! Deze variant maakt heel stuk van haven van Aeolus onbruikbaar. Creert levensgevaardlijke verkeerssituatie bij meeuwenlaan. Aeolus heeft wel alternatief geformuleerd, nl vanaf javaeiland in Noord rechtdoor

Anoniem | 7 mei 2018 21:10
Ik heb gestemd op B, omdat

Liever tunnel. Maakt van motorkanaal een heel raar fenomeen, rust weg, haven niet meer interessant voor passanten. Doodsteek voro watersportvereniging Aeolus

Anoniem | 6 mei 2018 17:29
Ik heb gestemd op E, omdat

Tijdens een van de bijeenkomsten is al aan de orde geweest dat de Oost-varianten aanvankelijk niet bij de opzet van 6 varianten betrokken werden. De reden lijkt mij duidelijk: de Oost-varianten zullen voor de meeste bewoners een ongehoorde belemmering van hun uitzicht met zich meebrengen.

Anoniem | 6 mei 2018 13:05
Ik heb gestemd op C, omdat

Een vaste oeververbinding over het y is ongewenst. Ook de regering en provinciale staten zijn tegen. Heeft geen toegevoegde waarde en verpest het open y front waar Amsterdam al sinds 1300 zo trots op is.

Anoniem | 6 mei 2018 13:02
Ik heb gestemd op B, omdat

Een brug over het y is niet handig en geen verbetering. Er lopen al tunnels onder het y en er varen kleine pontjes. Haal die grotere ponten weer van stal!

Anoniem | 6 mei 2018 12:24
Ik heb gestemd op A, omdat

Een brug om een belemmering in het y te brengen is niet gewenst. Plus het is een niet interessant bouwwerk waar Amsterdam geen schoonheidsprijs mee wint. Gritere ponten, zoals vroeger voeren en gebruik maken van de tunnels, zoals in Rotterdam zijn de oplossing. Niet een saaie brug.

Anoniem | 4 mei 2018 21:02
Ik heb gestemd op A, omdat

Het is idioot om een brug te leggen. Historische fout.

Anoniem | 3 mei 2018 09:58
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen variant 1 want er is een te smalle doorgang voor het scheepsverkeer, dat is een economische motor van de stad en moet niet “beklemt” worden. Ook de staande mast route krijgt een enorme hindernis hierdoor. Waarom wordt er geen tunnelvariant in de “sprong over het IJ” meegenomen. Wat steekt hierachter. Dit is wat velen met mij denken....geef daar eens antwoord op!

Anoniem | 29 april 2018 17:07
Ik heb gestemd op B, omdat

Overbelasting van de Tosaristraat. Teveel kunstmatige ingrepen (30 km, combi fiets/autoverkeer) om er iets van te maken. Impact op de bestaande omgeving van Javaeiland is in deze variant maximaal negatief. In dit ontwerp zijn er verschillende gevaarlijke knooppunten (PH-kade, De zwijger, JS-brug (de aftakking voor de fietsers richting Noord en Java eiland), de eerste beweegbare brug bij het java eiland, de 2 haakse hoeken, de tweede beweegbare brug over het ij en tenslotte de aanlanding in Noord

Anoniem | 28 april 2018 19:48
Ik heb gestemd op A, omdat

te ingewikkeld ontwerp. een brug moet eenvoudig van kade naar kade gaan. veel te veel beslag op land hier en voor de fietser (als dat de opzet is) wordt de bestijging er toch niet gemakkelijker op.

Anoniem | 24 april 2018 20:24
Ik heb gestemd op D, omdat

Het zou beter werken als een combinatie van tunnel met tram onder het in door. Daarnaar zou onderzoek moeten worden gedaan.

Anoniem | 18 mei 2018 23:03
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen elke variant van een brug vanaf het Java-eiland naar Noord. Ieder ontwerp is slechts een tekentafel gedrocht. De werkelijke locatie situatie is nergens in de ontwerpen meegenomen. Het is een schijnvertoning van democratische besluitvorming. Aan alle kanten wordt de brug door onze strot geduwd, tot en met deze website, die niet de optie heeft "Ik wil GEEN brug, maar een tunnel of ponten"

Anoniem | 18 mei 2018 17:07
Ik heb gestemd op F, omdat

Er wordt over stijgen gesproken; behalve dat dit een zware opgave is, wordt bij deze variant vergeten dat erg hoge gevaarlijke snelheden worden behaald bij dalen (weet ik uit ervaring bij huidige kleine stukje Scheaferbrug). Voor elke variant geldt dat omdat wordt aangesloten op Jan Scheaferbrug hier teveel drukte ontstaat. Elke brug is open en daardoor vaak (ik schat als watersporter, ervaring met windgevoeligheid Jan Schaeferbrug en bewoner Javaeiland 25% van de tijd) niet gefietst kan worden.

Anoniem | 18 mei 2018 17:07
Ik heb gestemd op E, omdat

Voor elke variant geldt dat omdat wordt aangesloten op Jan Scheaferbrug hier teveel drukte ontstaat. Elke brug is open en daardoor vaak (ik schat op basis van ervaring als watersporter, ervaring met windgevoeligheid Jan Schaeferbrug en bewoner Javaeiland 25% van de dagen) te gevaarlijk vanwege de wind om over te fietsen.

Anoniem | 18 mei 2018 13:38
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen alle oostvarianten, omdat die heel veel bewoners op een buitengewoon negatieve manier raken: veroorzaakt overlast in uitzicht en geluid.

Anoniem | 18 mei 2018 12:46
Ik heb gestemd op F, omdat

Er zijn andere voorstellen buiten de bovenliggende opties A-F.
Ik zou willen voorstellen om daar ook naar te kijken!!

Anoniem | 17 mei 2018 16:56
Ik heb gestemd op F, omdat

Onaanvaardbaar voor bewoners Tosaristraat en Sumatrakade. Er wordt nul rekening gehouden met de omwonenden (geluid, luchtkwaliteit, overlast, uitzicht). In het bestemmingsplan Driehoek Kop Java-eiland uit 2013 (4.3) is te lezen: “de kwaliteit bij uitstek van dit gebied: uitzicht op het water.” De brug komt met veel geslinger in het Hamerkwartier uit waar de plannen nog onduidelijk zijn en de gemeente nog grond moet kopen. En waar komen de wachtende schepen te liggen?

Anoniem | 17 mei 2018 16:35
Ik heb gestemd op E, omdat

In 2017 (het voorkeursbesluit) zegt de gemeente: Stedenbouwkundig is deze oplossing niet goed inpasbaar. Enerzijds omdat het gebied waarin de brug aan de noordzijde aanlandt geen eigendom is van de gemeente, anderzijds omdat de bewoners van Kop Java dan een grote aanlandingsconstructie voor de deur krijgen. En in het bestemmingsplan Driehoek Kop Java-eiland uit 2013 (4.3) is te lezen: “de kwaliteit bij uitstek van dit gebied: uitzicht op het water.” Maar het uitzicht wordt ernstig belemmerd.

Anoniem | 17 mei 2018 16:08
Ik heb gestemd op D, omdat

In de Tosaristraat kunen de bewoners en hotelgasten straks de fietsers een hand geven of een fietspomp... Ernstige aantasting van het woonklimaat van deze mensen. Onuitvoerbaar plan gelet op de verkeerstromen. Vanwege de fly-over kan hoogstwaarschijnlijk bus 48 niet meer rijden .Voor de voetgangers en fietsers die vanaf de Sumatrakade komen, moeten trappen en liften gebouwd worden (klim van 12 meter). De gemeente laat dit niet zien. Maar het wordt wel het uitzicht voor de omwonenden.

Anoniem | 17 mei 2018 15:15
Ik heb gestemd op B, omdat

Er is op de Schaeferbrug te weinig ruimte voor veel verkeer (bestemmingsverkeer hotel en woningen, doorgaand verkeer en fietsverkeer voor Javabrug) om dit in goede banen te leiden. En bus 48 kan daar niet meer rijden (hoogte bus). Voor de voetgangers en fietsers die vanaf de Sumatrakade aankomen, moeten trappen en liften gebouwd worden. De gemeente laat niet zien hoe dit moet worden opgelost. NB De gemeente vond een tunnel niet wenselijk oa vanwege trappen/liften.

Anoniem | 17 mei 2018 14:51
Ik heb gestemd op A, omdat

De aanloop via de Jan Schaeferbrug en Tosaristraat/Sumatrakade is ongeschikt; er is geen ruimte voor een verantwoorde oplossing. De veiligheid van de fietsers komt in gevaar. De gemeente heeft niet het extra gemotoriseerde verkeer van het nieuwe hotel meegenomen. Een Javabrug vereist goede fietsbenen en bij harde wind is het gevaarlijk voor fietsers. De gemeente laat de infrastructuur niet zien (oa voorzieningen voor wachtende fietsers en schepen). De brug gaat driemaal per uur open.

Anoniem | 17 mei 2018 13:54
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik ben tegen deze variant omdat het woonmilieu (fijnstof,geluid) ,woongenot van de bewoners wordt aangetast.
Daarbij heb ik veel vragen over de veiligheid voor de fietsers op de kruisingen Sumatrakade/Tosaristraat en Jan Schaeferbrug/Piet Heinkade.
Liever geen brug.

Anoniem | 17 mei 2018 13:52
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben tegen deze variant omdat het woonmilieu (fijnstof,geluid) ,woongenot van de bewoners wordt aangetast.
Daarbij heb ik veel vragen over de veiligheid voor de fietsers op de kruisingen Sumatrakade/Tosaristraat en Jan Schaeferbrug/Piet Heinkade.
Liever geen brug.

Anoniem | 17 mei 2018 13:49
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen deze variant omdat het woonmilieu (fijnstof,geluid) ,woongenot van de bewoners wordt aangetast.
Daarbij heb ik veel vragen over de veiligheid voor de fietsers op de kruisingen Sumatrakade/Tosaristraat en Jan Schaeferbrug/Piet Heinkade.

Liever geen brug.

Anoniem | 17 mei 2018 00:57
Ik heb gestemd op D, omdat

Tegen D (en B en F) omdat de verhoging van de Jan Schaefferbrug niet goed is voor de bewoners van Java-eiland. Geen brug zou het beste zijn, maar met deze varianten, lijken we echt alleen een soort opstappunt. Het straalt uit:Java-eilandbewoners jullie kunnen ons niets schelen. Vanaf Java is de toegang tot de brug onlogisch: je moet eerst de janschaeffer een heel eind op en dan weer terug fietsen. Schaduw zal veel last geven op terras en voor huizen; tekeningen geven te liefelijk beeld.

Anoniem | 17 mei 2018 00:56
Ik heb gestemd op F, omdat

Tegen F (en B en D) omdat de verhoging van de Jan Schaefferbrug niet goed is voor de bewoners van Java-eiland. Geen brug zou het beste zijn, maar met deze varianten, lijken we echt alleen een soort opstappunt. Het straalt uit:Java-eilandbewoners jullie kunnen ons niets schelen. Vanaf Java is de toegang tot de brug onlogisch: je moet eerst de janschaeffer een heel eind op en dan weer terug fietsen. Schaduw zal veel last geven op terras en voor huizen; tekeningen geven te liefelijk beeld.

Anoniem | 17 mei 2018 00:50
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik heb mijn sterren verkeerd verdeeld. Ik ben juist tegen B (en D en F) omdat de verhoging van de Jan Schaefferbrug niet goed is voor de bewoners van Java-eiland. Zo lijken we alleen een soort opstappunt. Het straalt uit:Java-eilandbewoners jullie kunnen ons niets schelen. Vanaf Java-eiland is de toegang tot de brug onlogisch: je moet eerst de jan schaeffer een heel eind op en dan weer terug fietsen. Schaduw zal veel last geven op terras en voor huizen; tekeningen geven te liefelijk beeld.

Anoniem | 16 mei 2018 18:45
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben net als de overgrote meerderheid van de Amsterdammers, tegen elke variant van een brug vanaf het Java-eiland naar Noord.
Een krul linksom, rechtsom, of rechtdoor. Het is een schijnvertoning van democratische besluitvorming. Aan alle kanten wordt de brug door onze strot geduwd, tot en met deze website, die niet de optie heeft "Ik wil GEEN brug, maar een tunnel of ponten"

Anoniem | 16 mei 2018 18:44
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben net als de overgrote meerderheid van de Amsterdammers, tegen elke variant van een brug vanaf het Java-eiland naar Noord.
Een krul linksom, rechtsom, of rechtdoor. Het is een schijnvertoning van democratische besluitvorming. Aan alle kanten wordt de brug door onze strot geduwd, tot en met deze website, die niet de optie heeft "Ik wil GEEN brug, maar een tunnel of ponten"

Anoniem | 16 mei 2018 18:40
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben net als de overgrote meerderheid van de Amsterdammers, tegen elke variant van een brug vanaf het Java-eiland naar Noord.
Een krul linksom, rechtsom, of rechtdoor. Het is een schijnvertoning van democratische besluitvorming. Aan alle kanten wordt de brug door onze strot geduwd, tot en met deze website, die niet de optie heeft "Ik wil GEEN brug, maar een tunnel of ponten"

Anoniem | 16 mei 2018 12:04
Ik heb gestemd op A, omdat

Niemand wil een brug. Tunnel is de mooiste oplossing. De charme van Noord valt weg door brug. De plek van brug is onhandig voor fietsers uit stad. De brug is te hoog en daardoor niet praktisch. Zonde van mooie cruise terminal. Zonde van geld. En 20.000-30.000 personen per dag is totaal ongeloofwaardig.

Anoniem | 16 mei 2018 09:19
Ik heb gestemd op F, omdat

Het ontwerp deugt niet en is een aanslag op de aanlandings ruimtes aan beide zijden.

Anoniem | 16 mei 2018 08:28
Ik heb gestemd op E, omdat

Bijlage 1D van het voorkeursbesluit op pagina 11 in paragraaf 2.3 staat in opdracht van gemeente zelf: 'Stedenbouwkundig is deze oplossing niet goed inpasbaar. Enerzijds omdat het gebied waarin de brug aan de noordzijde aanlandt geen eigendom is van de gemeente, anderzijds omdat de bewoners van Kop Java dan een grote aanlandingsconstructie voor de deur krijgen.' Verschrikkelijk om te zien dat belastinggeld op deze manier over de balk wordt gegooid door toch deze variant op te voeren.

Anoniem | 16 mei 2018 07:52
Ik heb gestemd op F, omdat

Er moet geen brug komen, zoek naar een andere oplossing (tunnel bijvoorbeeld).

Anoniem | 16 mei 2018 02:29
Ik heb gestemd op A, omdat

Belagelijk voor woorden, Provincie Noord-Holland is tegen, het Havenbedrijf is tegen, de Minister is tegen, het bedrijfsleven is tegen en de omliggende bewoners zijn tegen.
En toch wordt dit doorgedrukt, dit is weer een voorbeeld van linkse democratie.

Anoniem | 15 mei 2018 23:25
Ik heb gestemd op D, omdat

Tegen de brug omdat een groot gedeelte van de kosten gebruikt wordt om de cruiseterminal te verplaatsen naar West. Ik vind dat er misbruik van belasting geld wordt gemaakt.
3 redenen.
1:Er zullen veel minder schepen komen.
2:Er wordt op dit moment een sluis (IJmuiden)aangelegd voor méér grote schepen die dan dus niét komen.
3:De schepen die wel komen zullen hun passagiers per bus naar de stad moeten vervoeren waardoor de uitstoot en belasting van de stad enorm toeneemt.

Anoniem | 15 mei 2018 23:00
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik ben tegen variant C omdat ik tegen een brug ben over het IJ.
Het IJ zou moeten worden verheven tot monument zodat het IJ in al zijn glorie zal blijven schitteren.

Anoniem | 15 mei 2018 22:33
Ik heb gestemd op A, omdat

Wij zijn ons vrije uitzicht kwijt. Aftand tot de brug van mijn woning is geloof ik een onacceptabele 13 meter. Geluidsoverlast en luchtvervuiling van in een file wachtende scooters, boten die liggen te wachten met ronkende vervuilende motoren.Als de brug dan open gaat een hels kabaal van optrekkende scooters e.d die aan weerskanten opklaar af stormen maakt een gevaarlijke situatie.
De scheepvaart die wordt gehinderd kost de economie extra geld.

Anoniem | 15 mei 2018 22:13
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen een brug. Het IJ is geen rivier (maar een zeearm). Het klopt gewoon niet.

Anoniem | 15 mei 2018 21:10
Ik heb gestemd op A, omdat

ik wil helemaal GEEN brug !!!!

Anoniem | 15 mei 2018 08:39
Ik heb gestemd op A, omdat

Een gracht van 20 meter breed over de hele lengte van de kop Java zal het toekomstige park met ongeveer een kwart verkleinen. Ook blijft er dan geen ruimte over voor de bussen en leveranciers van het hotel om te keren. De andere nadelen van een gracht zijn elders al genoemd.

Anoniem | 14 mei 2018 13:24
Ik heb gestemd op C, omdat

Even afgezien van het belachelijke idee om PTA naar Westelijk Havengebied te verplaatsen (waarna al die toeristen met bussen naar het centrum zullen moeten, terwijl ze nu gewoon kunnen lopen), hebben de bruggenplanmakers kennelijk ook nooit gezien wat er allemaal over het IJ komt varen: dat kan echt niet door een smal geultje aan de zijkant!
Speciefiek tegen C: Gevaarlijke slingerroutes

Anoniem | 14 mei 2018 13:23
Ik heb gestemd op B, omdat

Algemeent: Welke fietser wil die brug (met altijd veel wind) opklimmen als hij/zij mogelijk 15 minuten moet wachten omdat de brug dicht is? Onzalige gedachte dus. Op zich logisch om vanaf de al verhoogde Jan Schaeferbrug hoog te blijven, maar onacceptabel voor bewoners Tosaristraat die fietspad voor hun neus krijgen.

Anoniem | 14 mei 2018 13:22
Ik heb gestemd op A, omdat

Het feit dat er 6 voorstellen liggen geeft al aan dat zelfs onder de voorstanders van een brug niemand een ideale oplossing ziet. 30.000 fietsers per dag betekent al gauw 2.000 in het spitsuur ofwel 30 per minuut die de Piet Heinkade moeten oversteken. Rood stoplicht duurt 3 minuten, dan staan er 90 fietsers ofwel een rij van ca 100 meter. Wie wel eens in Amsterdam gefietst heeft, weet dat dit niet goed gaat. En als de brug 15 minuten dicht geweest is….. Specifiek tegen A: slingers = gevaarlijk

Anoniem | 14 mei 2018 12:10
Ik heb gestemd op E, omdat

Op een na slechtste variant (na F). Met lelijke hellingbanen, liften en fietstrappen pal voor de huizen aan de Sumatrakade. Maximale schade (uitzicht) en overlast voor omwonenden. Verkeerstechnisch een ramp vanwege extra brug over nieuw te graven krappe Javagracht. Onhandige, te oostelijke aanlanding in Noord.

Anoniem | 14 mei 2018 12:06
Ik heb gestemd op F, omdat

Verreweg de slechtste variant. Met een lelijk viaduct pal voor de huizen in de Tosaristraat en aan de Sumatrakade. Maximale schade (uitzicht) en overlast voor de omwonenden. En dan voor de bewoners van Java-eiland alleen maar toegankelijk via liften en fietstrappen. Onhandige, te oostelijke aanlanding in Noord.

Anoniem | 12 mei 2018 15:27
Ik heb gestemd op F, omdat

onacceptabel voor de bewoners van de Sumatrakade

Anoniem | 12 mei 2018 15:26
Ik heb gestemd op E, omdat

onacceptabel voor de bewoners van de Sumatrakade

Anoniem | 12 mei 2018 15:18
Ik heb gestemd op B, omdat

ik ben in het algemeen tegen deze ijbrug. de helling is te steil. zelfs met een elektrische fiets is voor mij de schaeferbrug al een grote inspanning. voor voetgangers die niet dagelijks naar de sportschool gaan lijkt de brug me geen aanlokkelijke uitdaging. Dit alternatief komt te dicht langs de woningen in de tozaristraat.

Anoniem | 8 mei 2018 22:29
Ik heb gestemd op A, omdat

het vernietigt het mooie haventje in dit gebied. Dit haventje maakt Amsterdam juist zo authentiek en afwisselend. Het zorgt voor de afwisseling in het landschap langs het IJ. Deze kleine pareltjes moet je koesteren.

Anoniem | 7 mei 2018 21:17
Ik heb gestemd op E, omdat

Liever een tunnel. Deze variant is nautisch wellicht het beste, maar de afrit in Noord is meer iets voor de Efteling dan serieus fietspad

Anoniem | 7 mei 2018 21:13
Ik heb gestemd op A, omdat

Liefst een tunnel. Schandalige variant. Wie verzint zoiets om een ecosysteem van woningen en een jachthaven zo te doorsnijden met een roetsbaan die van 12 meter hoog een hele haven onbruikbaar maakt en een hel voor bewoners wordt

Anoniem | 3 mei 2018 12:06
Ik heb gestemd op A, omdat

Alle 6vvarianten leiden tot grote overlast voor de omwonenden.
De brug zou veel meer naar kop van het Java eiland moeten. Fietspad door toekomstig park aan de noordkant vh hotel naar de JF brug. Een nog veel betere optie is een 2e brug vanaf kop Java naar de Veemkade (waar nu de cruise boten liggen). Daar is ruimte genoeg en voorkomt ook veel problemen bij de kruising aan het eind vd JF brug.

Anoniem | 23 april 2018 20:54
Ik heb gestemd op D, omdat

gaat over de huidige brug heen, maar die moet met rust worden gelaten, liever optie 7, zoals genoemd op de avond.

Anoniem | 23 april 2018 20:40
Ik heb gestemd op A, omdat

Variant 7, brug naast de jan schaefer om problemen te omzeilen.

Anoniem | 18 mei 2018 23:43
Ik heb gestemd op E, omdat

Ruimbaan voor de scheepvaart. Amsterdam is een haven. Belemmer dit niet met een brug.
De Javabrug gaat van niks naar nergens.
Te duur. Te hoog. Te slecht te befietsen. Teveel wind. Omweg vanaf cs. Dus gaat te weinig gebruik van gemaakt worden.dus geld weggooien. Overdreven fietsers aantallen beargumenteerd. Indien deze hoeveelheden per dag vd brug gebruik maken is de locatie via de j. Schaeferbrug onveilig, te smal en kruispunt te druk. Toename van fijnstof door wachtende schepen.

Anoniem | 18 mei 2018 20:00
Ik heb gestemd op A, omdat

Nogmaals ik ben absoluut tegen ALLE door u aangeboden varianten. Als er perse een brug MOET komen dan 1 van de Peit Hein kade via Vriesseveem, oversteken IJ-haven, Java-eiland en oversteken naar Noord. (Variant 7)
Een andere minder genoemde variant is: Azartplein-Ketjenweg.
Dat wordt dan wel een mooie lange brug met veel mogelijkheden. Lekker fietsen!

Anoniem | 18 mei 2018 19:39
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen alle 6 varianten, omdat ze de J Schaefer brug als aanloop gebruiken. 1. Verkeerstechnisch wordt het een puinhoop bij de Piet Heinkade en bij de splitsing Tosaristraat/Sumatrakade. 2. De brug is niet berekend op zoveel fietsers plus het verkeer naar en van het eiland. 3.De Tosaristraat wordt praktisch onbewoonbaar m.n. bij hoge varianten. 4.De infra structuur van het Java eiland wordt aangetast. 5.Windkracht die soms het fietsen onmogelijk maakt. 6.Gevaarlijke situaties op het water.

Anoniem | 18 mei 2018 19:37
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik heb problemen met de procedure. De gemeente vraagt ons een van de zes bruggen te kiezen. Deze vraag impliceert dat wij akkoord gaan met een brug en dat het probleem is : Welke brug te kiezen? Maar de juiste vraag is, willen de mensen een brug. Zo ja, dan kan men daarna vragen welke brug.

Anoniem | 18 mei 2018 19:24
Ik heb gestemd op A, omdat

Is deze brug nodig? Het zou beter zijn een proef te doen met een veerpont op deze plek voor plusminus 6 maanden om te kijken hoe groot de behoefte hier is, rekening houdend met het feit dat een substantieel deel van de pontgebruikers de brug niet zullen gebruiken , omdat de brug te hoog wordt.
Ik ervaar dit project als volgt: De gemeente wil ons eerst overtuigen dat we een probleem hebben en bieden ons vervolgens een brug aan als oplossing .

Anoniem | 18 mei 2018 17:58
Ik heb gestemd op A, omdat

IK ben tegen een brug. De ruimte op de Sumatrakade en de Tosarituin is te beperkt om hier veilige en overzichtelijke verkeersstromen te creëren. Voor fietsers wordt de brug erg hoog en voor de beroepsvaart wordt het krap. Een tunnel is de veilige en elegante oplossing.

Anoniem | 18 mei 2018 17:17
Ik heb gestemd op D, omdat

Er wordt over stijgen gesproken; behalve dat dit een zware opgave is, wordt bij deze variant vergeten dat erg hoge gevaarlijke snelheden worden behaald bij dalen (weet ik uit ervaring bij huidige kleine stukje Scheaferbrug). Voor elke variant geldt dat omdat wordt aangesloten op Jan Scheaferbrug hier teveel drukte ontstaat. Elke brug is open en daardoor vaak (ik schat als watersporter, ervaring met windgevoeligheid Jan Schaeferbrug en bewoner Javaeiland 25% van de tijd) niet gefietst kan worden.

Anoniem | 18 mei 2018 17:15
Ik heb gestemd op B, omdat

Er wordt over stijgen gesproken; behalve dat dit een zware opgave is, wordt bij deze variant vergeten dat erg hoge gevaarlijke snelheden worden behaald bij dalen (weet ik uit ervaring bij huidige kleine stukje Scheaferbrug). Voor elke variant geldt dat omdat wordt aangesloten op Jan Scheaferbrug hier teveel drukte ontstaat. Elke brug is open en daardoor vaak (ik schat als watersporter, ervaring met windgevoeligheid Jan Schaeferbrug en bewoner Javaeiland 25% van de tijd) niet gefietst kan worden.

Anoniem | 18 mei 2018 17:06
Ik heb gestemd op C, omdat

Voor elke variant geldt dat omdat wordt aangesloten op Jan Scheaferbrug hier teveel drukte ontstaat. Elke brug is open en daardoor vaak (ik schat op basis van ervaring als watersporter, ervaring met windgevoeligheid Jan Schaeferbrug en bewoner Javaeiland 25% van de dagen) te gevaarlijk vanwege de wind om over te fietsen.

Anoniem | 18 mei 2018 17:02
Ik heb gestemd op A, omdat

Voor elke variant geldt dat omdat wordt aangesloten op Jan Scheaferbrug hier teveel drukte ontstaat. Elke brug is open en daardoor vaak (ik schat op basis van ervaring als watersporter, ervaring met windgevoeligheid Jan Schaeferbrug en bewoner Javaeiland 25% van de dagen) te gevaarlijk vanwege de wind om over te fietsen.

Anoniem | 18 mei 2018 13:45
Ik heb gestemd op A, omdat

I'm against all variants. Tosaristraat is not big enough for a bridge going through it. It will be extremely claustrophobic. We already have a lot of traffic going through this part. Also our view is already partially ruined by the Hotel. With the bridge we will have absolutely no view of the water. All this space along the IJ and the bridge has to go through this small street?? Not good.

Anoniem | 18 mei 2018 13:37
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben tegen alle oostvarianten, omdat die heel veel bewoners op een buitengewoon negatieve manier raken: veroorzaakt overlast in uitzicht en geluid.

Anoniem | 18 mei 2018 12:44
Ik heb gestemd op E, omdat

Er zijn andere voorstellen buiten de bovenliggende opties A-F.
Ik zou willen voorstellen om daar ook naar te kijken!!

Anoniem | 18 mei 2018 12:43
Ik heb gestemd op D, omdat

Er zijn andere voorstellen buiten de bovenliggende opties A-F.
Ik zou willen voorstellen om daar ook naar te kijken!!

Anoniem | 18 mei 2018 12:43
Ik heb gestemd op C, omdat

Er zijn andere voorstellen buiten de bovenliggende opties A-F.
Ik zou willen voorstellen om daar ook naar te kijken!!

Anoniem | 17 mei 2018 21:03
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik wil geen brug. Maak er een tunnel van!

Anoniem | 17 mei 2018 15:35
Ik heb gestemd op C, omdat

Welk effect heeft een brug op het woon- en leefklimaat voor de direct omwonenden (geluid, luchtkwaliteit, overlast, uitzicht)? Ook de infrastuctuur is nog niet bedacht maar het is eenvoudig te zien dat de locatie op het Java-eiland ongeschikt is. Komende van de Schaeferbrug is er te weinig ruimte op het maaiveld. Bovendien, in het bestemmingsplan Driehoek Kop Java-eiland uit 2013 (4.3) staat: “de kwaliteit bij uitstek van dit gebied: uitzicht" Aldus de gemeente.

Anoniem | 17 mei 2018 13:55
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen deze variant omdat het woonmilieu (fijnstof,geluid) ,woongenot van de bewoners wordt aangetast.
Daarbij heb ik veel vragen over de veiligheid voor de fietsers op de kruisingen Sumatrakade/Tosaristraat en Jan Schaeferbrug/Piet Heinkade.
Liever geen brug.

Anoniem | 17 mei 2018 13:53
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik ben tegen deze variant omdat het woonmilieu (fijnstof,geluid) ,woongenot van de bewoners wordt aangetast.
Daarbij heb ik veel vragen over de veiligheid voor de fietsers op de kruisingen Sumatrakade/Tosaristraat en Jan Schaeferbrug/Piet Heinkade.
Liever geen brug.

Anoniem | 17 mei 2018 13:51
Ik heb gestemd op E, omdat

Ik ben tegen deze variant omdat het woonmilieu (fijnstof,geluid) ,woongenot van de bewoners wordt aangetast.
Daarbij heb ik veel vragen over de veiligheid voor de fietsers op de kruisingen Sumatrakade/Tosaristraat en Jan Schaeferbrug/Piet Heinkade.
Liever geen brug.

Anoniem | 16 mei 2018 19:45
Ik heb gestemd op F, omdat

Ik ben tegen elke variant. Het doet afbreuk aan het (Java)eilandgevoel, de brug zou te steil worden en mijns inziens zouden er te weinig mensen gebruik van maken.
Ik ben voor een extra pont.

Anoniem | 16 mei 2018 18:43
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben net als de overgrote meerderheid van de Amsterdammers, tegen elke variant van een brug vanaf het Java-eiland naar Noord.
Een krul linksom, rechtsom, of rechtdoor. Het is een schijnvertoning van democratische besluitvorming. Aan alle kanten wordt de brug door onze strot geduwd, tot en met deze website, die niet de optie heeft "Ik wil GEEN brug, maar een tunnel of ponten"

Anoniem | 16 mei 2018 18:42
Ik heb gestemd op C, omdat

Ik ben net als de overgrote meerderheid van de Amsterdammers, tegen elke variant van een brug vanaf het Java-eiland naar Noord.
Een krul linksom, rechtsom, of rechtdoor. Het is een schijnvertoning van democratische besluitvorming. Aan alle kanten wordt de brug door onze strot geduwd, tot en met deze website, die niet de optie heeft "Ik wil GEEN brug, maar een tunnel of ponten"

Anoniem | 16 mei 2018 18:42
Ik heb gestemd op B, omdat

Ik ben net als de overgrote meerderheid van de Amsterdammers, tegen elke variant van een brug vanaf het Java-eiland naar Noord.
Een krul linksom, rechtsom, of rechtdoor. Het is een schijnvertoning van democratische besluitvorming. Aan alle kanten wordt de brug door onze strot geduwd, tot en met deze website, die niet de optie heeft "Ik wil GEEN brug, maar een tunnel of ponten"

Anoniem | 16 mei 2018 11:12
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben voorstander van een (bestaande) tunneloplossing: gebruik de IJtunnel voor fiets- en scooterverkeer.

Anoniem | 16 mei 2018 09:24
Ik heb gestemd op D, omdat

Omdat de gevolgen voor de bewoners bij de aanlandingsplaatsen zeer negatief zijn en een grote druk op de infrastructuur geven met alles wat daarbij komt (geluidsoverlast, stank, fijnstof etc.)

Anoniem | 16 mei 2018 09:23
Ik heb gestemd op C, omdat

Omdat ik het een slecht en zeer onzalig idee vind met grote nadelen en gevolgen voor de bewoners bij de aanlandingen.

Anoniem | 16 mei 2018 09:20
Ik heb gestemd op A, omdat

Omdat ik het een slecht en onzalig idee vind met grote nadelen voor de bewoners bij de aanlandingen.

Anoniem | 14 mei 2018 12:47
Ik heb gestemd op E, omdat

Vooropgesteld dat ik tegen een brug ben, is deze variant (evenals B, D en F) onacceptabel voor de bewoners Tosaristraat/Sumatrakade die een fietspad voor hun raam krijgen (nadat ze eerst al een uitzichtbelemmerend hotel tegenover zich kregen). Specifiek tegen E: de slingerroutes: gevaarlijjk.

Anoniem | 12 mei 2018 15:25
Ik heb gestemd op D, omdat

Deze brug heeft te korte aanvoerlijnen en is dus (veel) te steil. Bovendien komt deze brug dicht langs de woningen in de tozaristraat

Anoniem | 6 mei 2018 13:08
Ik heb gestemd op E, omdat

Geen brug hier, is niet terdege onderzocht en gestoeld op emoties. Iets wat we al eeuwen hebben, namelijk een open havenfront, nu niet in een opwelling overbruggen. Dit is geen India !,

Anoniem | 6 mei 2018 13:06
Ik heb gestemd op D, omdat

Dit veroorzaakt een ongewenste barriere voor het scheepvaartverkeer

Anoniem | 4 mei 2018 21:06
Ik heb gestemd op E, omdat

De lokatie waar de fietsbrug aankomt in noord geen aantrekkelijke plek is / je bent op doorreis, en dan kan je beter meer centraal in noord aankomen. Ook: hoe minder bochten, hoe beter.

Anoniem | 3 mei 2018 12:28
Ik heb gestemd op D, omdat

Ik ben sterk voorstander van optie 7 (genoemd in bijeenkomsten) en tegen alle varianten met een gracht en/of verlengde/verhoogde brug door de Tosari straat. Veel te veel invloed op de leefomgeving (Sumatrakade, Tosari straat etc). Voordat er een brug wordt aangelegd eerst bekijken wat de invloed van de N-Z lijn is op de verkeersstromen. Dit in combinatie met meer ponten. Architectonische hoogstandjes zijn totaal niet belangrijk. Optie 7 geeft minste overlast. Evt verlenging naar veemkade.

Anoniem | 28 april 2018 19:56
Ik heb gestemd op B, omdat

al iets beter dan west 1. maar toch nog te gekunsteld met al die bochten. dat gaat niet werken. brug is onbeklimbaar voor 30 plus. bovendien die afsplitsing in de JS brug wordt wel erg ingewikkeld allemaal. en als je nu op het java eiland zelf woont en je wil de brug over; welk ingewikkelde bewegingen moet je dan niet allemaal gaan maken!!! veel te ingewikkeld.

Anoniem | 24 april 2018 15:02
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen variant A West aangezien ik voor variant 7 ben, de brug van de TGA via de kop van Java naar de Motorwal.

Anoniem | 18 mei 2018 23:46
Ik heb gestemd op A, omdat

Ben Tegen elke brug over het IJ.

Anoniem | 18 mei 2018 20:16
Ik heb gestemd op A, omdat

Hoe kan het dat ineens allemaal schippers van de pontjes tegen de kade varen met gewonden tot gevolg? Dit gebeurde eerder vrijwel nooit. Hoeveel krijgen zij van de bouwmaffia? Er is 400 miljoen euro te verdienen aan die brug, dus die jongens zijn best bereid wat te betalen om de opinie te beïnvloeden. Wel heel toevallig dat er nu ineens een sentiment tegen pontjes ontstaat nu velen roepen dat extra pontjes veel beter zijn dan een brug.

Anoniem | 18 mei 2018 13:33
Ik heb gestemd op F, omdat

Dit komt wel erg dicht bij de woningen te liggen, lijkt me onnodig.

Anoniem | 18 mei 2018 12:40
Ik heb gestemd op B, omdat

Er zijn andere voorstellen buiten de bovenliggende opties A-F.
Ik zou willen voorstellen om daar ook naar te kijken!!

Anoniem | 18 mei 2018 12:38
Ik heb gestemd op A, omdat

Er zijn andere voorstellen buiten de bovenliggende opties A-F.
Ik zou willen voorstellen om daar ook naar te kijken!!

Anoniem | 16 mei 2018 17:16
Ik heb gestemd op A, omdat

Ik ben tegen het aanleggen van een brug. Bereikbaarheid komt dit niet ten goede. De brug ligt niet dicht bij de gebieden waar nu de problemen het grootste zijn. Bovendien worden in de centrale gebied (buiksloterham/overhoeks) enorm bijgebouwd. Het open karakter van het unieke waterplein gaat verloren. Bovendien is de brug hoog, gaat regelmatig open en is enorm winderig. Geen prettige oplossing voor het vervoersprobleem. Ik ben voor een tunnel bij Centraal Station. Later uitbreiding naar flanken.

Anoniem | 16 mei 2018 11:31
Ik heb gestemd op A, omdat

Een brug is niet praktisch. Een tunnel wel

Anoniem | 16 mei 2018 09:28
Ik heb gestemd op E, omdat

Een onaanvaardbare druk op de bewoners en de infrastructuur bij de aanlandingsplaatsen. Zeer onprofessioneel gedoe op de vierkante centimeter aldaar en onbegrijpelijk dat we zo langzamerhand niet verder zijn in de stadsontwikkeling en alles wat daarbij speelt. Alsof je in de Stoofsteeg de snelheid naar 130 km p/u wilt brengen. Onacceptabel!!!

Anoniem | 14 mei 2018 13:25
Ik heb gestemd op D, omdat

Meest logische route: je pakt de hoogte van de Jan Schaeferbrug mee, maar onacceptabel voor bewoners Tosaristraat die fietspad voor hun neus krijgen. Risico van race-baan. Artist impression C en D sluiten niet aan bij geplande wegen.

Anoniem | 8 mei 2018 22:30
Ik heb gestemd op B, omdat

het vernietigt het mooie haventje in dit gebied. Dit haventje maakt Amsterdam juist zo authentiek en afwisselend. Het zorgt voor de afwisseling in het landschap langs het IJ. Deze kleine pareltjes moet je koesteren.

Anoniem | 7 mei 2018 10:43
Ik heb gestemd op A, omdat

Neemt zowel veel ruimte van het park in als een deel van de haven in Noord

Anoniem | 16 mei 2018 09:50
Ik heb gestemd op A, omdat

De brug komt veel te dicht langs de woningen aan de Motorwal, die krijgen ineens in plaats van een mooi uitzicht een lelijke brug. Slechte verblijfskwaliteit onder de brug. De aanlanding vande brug bij de onderdoorgang bij Dirk v. Broek kan niet, het is nu al een heel smalle onderdoorgang, staan met 20.000 fietsers per dag. dat wordt een onleefbare en onveilige situatie De kruising Meeuwenlaan - Havikslaan kan deze hoeveelheid fietsers ook niet aan

Anoniem | 8 mei 2018 22:30
Ik heb gestemd op C, omdat

het vernietigt het mooie haventje in dit gebied. Dit haventje maakt Amsterdam juist zo authentiek en afwisselend. Het zorgt voor de afwisseling in het landschap langs het IJ. Deze kleine pareltjes moet je koesteren.

Anoniem | 4 mei 2018 13:57
Ik heb gestemd op A, omdat

Stockholm lossen ze alles op met de pont! Oranje sluis verplaatsen naar IJmeer en op de manier betrek je Zeeburg eiland en Ijburg ook met Amsterdam alles rond het IJ nieuwe stad en voorkant CS oude
Stad

Anoniem | 18 mei 2018 14:32
Ik heb gestemd op E, omdat

Serieus kijk even naar al die bochten, is dit een grap? Deze brug is echt TANTU onhandig.
Maak toch een TUNNEL! En laat die veerboot aub elektrisch varen oid, want wat een smerige lucht komt daaruit.
Deze brug gaat alleen gebruikt worden door mensen die vanuit Hamerkwartier naar Java/Oost gaan. Een tunnel oost of west van CS is veel centraler en wordt meer gebruikt.
Dan wel alleen fietsen en iig geen stinkbrommers!

Anoniem | 18 mei 2018 13:32
Ik heb gestemd op E, omdat

Dit komt wel erg dicht bij de woningen te liggen, lijkt me onnodig.

Anoniem | 12 mei 2018 15:22
Ik heb gestemd op C, omdat

Deze brug heeft op het oog korte aanvoerlijnen en is dus te steil

Anoniem | 4 mei 2018 18:00
Ik heb gestemd op C, omdat

Terwijl de brug aan de oostkant ligt van Noord moet men -om zonder trap de brug op te komen- vanuit Noord-Oost omfietsen om op de brug te komen. Mocht dit model alsnog gekozen worden, zou dit probleem mogelijk opgelost kunnen worden door een tweede afslag aan de Noordkant die niet naar de Havikslaan leidt maar naar de Meeuwenlaan (via de Motorkade bijvoorbeeld).

Anoniem | 17 mei 2018 16:39
Ik heb gestemd op B, omdat

Een fietstrap vanaf Sumatra kade lijkt me niet ideaal

Anoniem | 16 mei 2018 17:04
Ik heb gestemd op A, omdat

een brugverbinding hoegenaamd een slecht idee is: stel het u maar voor, een Schellingwouderbrug midden in de stad en de gevolgen voor de bewoners aan de Havikslaan zijn ronduit verschrikkelijk. Alternatief? Gek dat niemand eraan denkt eenvoudigweg het IJ te dempen. Net zoals ik al jarenlang pleit voor het dempen van alle grachten had het dempen van het IJ ons veel geld, overlast en ellende gescheeld: had je de veren kunnen opheffen en was die hele noord-zuidlijn niet eens nodig geweest.

Anoniem | 19 mei 2018 11:04
Ik heb gestemd op D, omdat

Waarom brug als alternatief tunnel (nog) niet goed is onderzocht.

In de winter over brug fietsen met veel fietsers, wind/regen?

Sowieso de verkeersdrukte van fietsers in de smalle doorgang aan het einde van de Schaefferbrug? Waarom komt brug alternatief bij azartplein (meer ruimte) en pont kan dan ook vervallen?

Anoniem | 19 mei 2018 11:04
Ik heb gestemd op F, omdat

Waarom brug als alternatief tunnel (nog) niet goed is onderzocht.

In de winter over brug fietsen met veel fietsers, wind/regen?

Sowieso de verkeersdrukte van fietsers in de smalle doorgang aan het einde van de Schaefferbrug? Waarom komt brug alternatief bij azartplein (meer ruimte) en pont kan dan ook vervallen?

Anoniem | 19 mei 2018 11:03
Ik heb gestemd op E, omdat

Waarom brug als alternatief tunnel (nog) niet goed is onderzocht.

In de winter over brug fietsen met veel fietsers, wind/regen?

Sowieso de verkeersdrukte van fietsers in de smalle doorgang aan het einde van de Schaefferbrug? Waarom komt brug alternatief bij azartplein (meer ruimte) en pont kan dan ook vervallen?

Anoniem | 19 mei 2018 11:03
Ik heb gestemd op C, omdat

Waarom brug als alternatief tunnel (nog) niet goed is onderzocht.

In de winter over brug fietsen met veel fietsers, wind/regen?

Sowieso de verkeersdrukte van fietsers in de smalle doorgang aan het einde van de Schaefferbrug? Waarom komt brug alternatief bij azartplein (meer ruimte) en pont kan dan ook vervallen?

Anoniem | 19 mei 2018 11:02
Ik heb gestemd op B, omdat

Waarom brug als alternatief tunnel (nog) niet goed is onderzocht.

In de winter over brug fietsen met veel fietsers, wind/regen?

Sowieso de verkeersdrukte van fietsers in de smalle doorgang aan het einde van de Schaefferbrug? Waarom komt brug alternatief bij azartplein (meer ruimte) en pont kan dan ook vervallen?

Anoniem | 19 mei 2018 11:02
Ik heb gestemd op A, omdat

Waarom brug als alternatief tunnel (nog) niet goed is onderzocht.

In de winter over brug fietsen met veel fietsers, wind/regen?

Sowieso de verkeersdrukte van fietsers in de smalle doorgang aan het einde van de Schaefferbrug? Waarom komt brug alternatief bij azartplein (meer ruimte) en pont kan dan ook vervallen?

Anoniem | 19 mei 2018 10:59
Ik heb gestemd op F, omdat

Een extra brug / niveau in de smalle straat tussen appartement gebouw en hotel is een nood oplossing.. de zeer smalle straat krijgt een extra niveau.. hotelgasten? bewoners? Dit had echt voor bouw hotel bedacht moeten worden en de straat dus anders inrichten (breder?) ..nu is het een noodgreep.

Anoniem | 19 mei 2018 10:57
Ik heb gestemd op D, omdat

het parkgedeelte van het java-eiland wordt kleiner. maximaal inzetten van deze ruimte voor groen

Anoniem | 19 mei 2018 10:56
Ik heb gestemd op C, omdat

het parkgedeelte van het java-eiland wordt kleiner. maximaal inzetten van deze ruimte voor groen

Anoniem | 19 mei 2018 10:56
Ik heb gestemd op B, omdat

het parkgedeelte van het java-eiland wordt kleiner. maximaal inzetten van deze ruimte voor groen

Anoniem | 19 mei 2018 10:55
Ik heb gestemd op A, omdat

het parkgedeelte van het java-eiland wordt kleiner. maximaal inzetten van deze ruimte voor groen

Anoniem | 19 mei 2018 09:43
Ik heb gestemd op A, omdat

Wat een oplichterij, eerst een brug van Amsterdam naar Noord beloven, verbinding CS/Eye ontlasten. Gebeurt niet. In plaats daarvan een brug van Java eiland. Mooie plaatjes en praatjes - een brug op wereldniveau - maar niet waar Amsterdam op zat te wachten. Maar zelfs dat gebeurt niet. Leugens en misleiding, of maakt naïviteit over mooie bruggen nu plaats voor realisme bij Team Sprong over het IJ?
In plaats van de eerdere schetsen komt 't team nu met bizarre gedrochten als variant A, E en F.

Anoniem | 18 mei 2018 08:09
Ik heb gestemd op C, omdat

Namens Plusstate een reactie.Wij zijn eigenaar van het pand waar Dirk gevestigd is. De brug en het hieruit volgende fietspad op de noordoever raakt direct het pand waarin wij verhuren aan een grote supermarkt, met als gevolg dat er nauwelijks ruimte is voor het laden en lossen. Er komen te veel verkeersstromingen bij elkaar. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op. Het verleggen van een een brug, naar een stuk op de noordoever wat in zijn geheel nog ontwikkeld dient te worden heeft de voorkeur.

Anoniem | 18 mei 2018 08:04
Ik heb gestemd op A, omdat

Namens Plusstate een reactie.Wij zijn eigenaar van het pand waar Dirk gevestigd is. De brug en het hieruit volgende fietspad op de noordoever raakt direct het pand waarin wij verhuren aan een grote supermarkt, met als gevolg dat er nauwelijks ruimte is voor het laden en lossen. Er komen te veel verkeersstromingen bij elkaar. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op. Het verleggen van een een brug, naar een stuk op de noordoever wat in zijn geheel nog ontwikkeld dient te worden heeft de voorkeur.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

WEST – ligging 1: Havikslaan – TosaristraatDe 6 varianten verschillen in ligging, aanloop en aansluiting. Twee varianten hebben een Oostelijke ligging (in de richting van het Oostelijk havengebied), twee een midden, en twee een westelijke ligging (in de richting van het Centraal Station).
Kenmerken:
Hamerkwartier:
 • Stijgen vanaf doorgang gebouw Motorwal en over Motorkanaal
Java-eiland:
 • Stijgen vanaf Kop Java via lus naar brug
 • Brug over Jakarta-gracht tussen Sumatrakade en Kop Java
Trap en lift aanwezig

WEST – ligging 2: Meeuwenlaan – verlengdeDe 6 varianten verschillen in ligging, aanloop en aansluiting. Twee varianten hebben een Oostelijke ligging (in de richting van het Oostelijk havengebied), twee een midden, en twee een westelijke ligging (in de richting van het Centraal Station).
Kenmerken:
Hamerkwartier:
 • Stijgen vanaf Meeuwenlaan over de Motorkade
Java-eiland:
 • Stijgen vanaf Jan Schaeferbrug met viaduct in Tosaristraat voor fietsers
 • Tweede stijgpunt op Kop Java: fietstrap
 • Twee-laagse brug over Jakarta-gracht tussen Sumatrakade en Kop Java
Trap en lift aanwezig

MIDDEN – ligging 1: Havikslaan - TosaristraatDe 6 varianten verschillen in ligging, aanloop en aansluiting. Twee varianten hebben een Oostelijke ligging (in de richting van het Oostelijk havengebied), twee een midden, en twee een westelijke ligging (in de richting van het Centraal Station).
Kenmerken:
Hamerkwartier:
 • Stijgen vanaf doorgang gebouw Motorwal en over Motorkanaal
 • Langs Gedempt Hamerkanaal en Boorstraat
Java-eiland:
 • Stijgen vanaf Kop Java via ’paperclip’ naar brug
 • Brug over Jakarta-gracht tussen Sumatrakade en Kop Java
Trap en lift aanwezig

MIDDEN – ligging 2: Spijkerkade – verlengde Jan SchaeferbrugDe 6 varianten verschillen in ligging, aanloop en aansluiting. Twee varianten hebben een Oostelijke ligging (in de richting van het Oostelijk havengebied), twee een midden, en twee een westelijke ligging (in de richting van het Centraal Station).
Kenmerken:
Hamerkwartier:
 • Stijgen vanaf Meeuwenlaan over de Spijkerkade/straat
 • Afbuigen door Boorstraat
Java-eiland:
 • Stijgen vanaf Jan Schaeferbrug met viaduct in Tosaristraat voor fietsers
 • Tweede stijgpunt op Kop Java: fietstrap
 • Twee-laagse brug over Jakarta-gracht tussenSumatrakade en Kop Java
Trap en lift aanwezig

OOST – ligging 1 : Hamerstraat – TosaristraatDe 6 varianten verschillen in ligging, aanloop en aansluiting. Twee varianten hebben een Oostelijke ligging (in de richting van het Oostelijk havengebied), twee een midden, en twee een westelijke ligging (in de richting van het Centraal Station).
Kenmerken:
Hamerkwartier:
 • Stijgen vanaf Gedempt Hamerkanaal via ’krakeling’
 • Afbuigen door de Beitelkade
Java-eiland:
 • Stijgen vanaf Sumatrakade/Tosaristraat via ’paperclip’
 • Voor gebouwen aan Sumatrakade langs
Trap en lift aanwezig

OOST – ligging 2: Hamerstraat – verlengde Jan SchaeferbrugDe 6 varianten verschillen in ligging, aanloop en aansluiting. Twee varianten hebben een Oostelijke ligging (in de richting van het Oostelijk havengebied), twee een midden, en twee een westelijke ligging (in de richting van het Centraal Station).
Kenmerken:
Hamerkwartier:
 • Stijgen vanaf Gedempt Hamerkanaal via ‘krakeling’
 • Afbuigen door de Beitelkade
Java-eiland:
 • Stijgen vanaf Jan Schaeferbrug met viaduct in Tosaristraat voor fietsers
 • Tweede stijgpunt naast Sumatrakade: fietstrap
Trap en lift aanwezig
Start Varianten Info Voorkeur Argumenten